Annons:

CRC – toppbanner
vatternrundan.se > Om anmälan > Platsöverlåtelse

Platsöverlåtelse

Byta starttid

Individuellt starttidsbyte via Mina Sidor är möjlig från den 6 december 2023 till och med den 7 juni 2024, kl. 09:00 för samtliga lopp utom MTB-Vättern. Att byta starttid är också möjligt i Ändringstältet i anslutning till nummerlappsutdelningen i Stadsparken under arrangemangsdagarna, i mån av plats och till en kostnad av 200 SEK.

Köpa startplats i andra hand

Vi tillåter överlåtelse av startplats till annan person från den 9 maj till den 6 juni (12 juni för Vätternrundan 315 km) kl. 9.00. Observera att det endast är under platsöverlåtelseperioden som namnbytet går att genomföra och att du därför ska vänta med att köpa plats tills dess! Platsöverlåtelse kan göras även till MTB-Vättern 25 km/50 km, Tjejvätten 100 km, Vätternrundan 100 km och Halvvättern 150 km.

Vi råder er att iaktta försiktighet när ni köper startplatser. Näthandel kan medföra en risk, oavsett vilken sida du nyttjar. Vi rekommenderar Cyklas Köp- & Säljmarknad när du ska köpa och sälja startplatser i andra hand.

Säljaren genomför namnbyte på Mina Sidor

Namnbytet görs under platsöverlåtelseperioden av säljaren på Mina Sidor med direktbetalning av administrationsavgiften 200 SEK.

Köparen lämnar kundnummer (om du inte har något registrerar du dig på Mina Sidor där du också kan skicka efter nytt om du glömt ditt) och födelsedatum till säljaren som därefter genomför bytet.

Viktigt om MTB-Vättern

Observera! Om du är född tidigare än 2010 kan du inte köpa en startplats som är avsedd för ungdomar födda 2010-2016. Dessa startplatser har en ordinarie startavgift på 300 SEK. Från 15 år och uppåt är den ordinarie startavgiften 600 SEK.

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar kring köp och sälj av startplatser till Vätternrundan 2024 uppdelat på Köpare och Säljare.

Köparen

Är namnbyte ett krav för att överlåtelse av startplats ska bli giltig?
Ja!

Som köpare så skickar jag mina personuppgifter till säljaren som står för själva jobbet att göra namnbyte?
Ja! Du skickar uppgift om ditt kundnummer och födelsedatum (ÅÅÅÅ-MM-DD). Därefter får säljaren tillgång till övriga uppgifter.

Vilket pris gäller när jag köper startplats?
Priset bestäms av säljaren och köparen, men som vägledning kostade en startplats vid anmälningsöppnandet 1 650 SEK för enskild anmälan samt 1 900 SEK för deltagare i förbokade grupper.
Till detta tillkommer en administrativ avgift på 200 SEK som säljaren betalar i samband med överlåtelsen.

Är startplatsen jag köpt äkta?
När säljaren anmält namnbytet skickas ett bekräftelsemail till både säljaren och köparen som intyg på att bytet registrerats.
Du kan söka på Resultat på hemsidan och kontrollera att överlåtelsen är klar.

Hur vet jag att säljaren är seriös och verkligen genomför namnbyte?
Som vid all annan privathandel och internethandel gäller att snabba affärer inte alltid är goda affärer. Under platsöverlåtelseperioden får både köparen och säljaren en kvittens på att namnbytet genomförts. Därför rekommenderas inga köp innan denna period! Du kan under sidan Resultat kontrollera att säljaren har en startplats genom att söka på dennes namn. Om du är osäker, kontakta kansliet info@vatternrundan.se för att försäkra dig om att säljaren har en plats.

Får jag som köpare tillgång till Mina Sidor?
Ja, eftersom du måste registrera dig för att erhålla ditt kundnummer.

Tar jag också över säljarens Motionsloppsförsäkring?
Nej. Folksams Motionsloppsförsäkring Bas/Stor är en personlig försäkring. Du kan komplettera med en egen Motionsloppsförsäkring.

Om jag köper startplats med annan starttid än min kompis, kan vi byta till samma tid?
Ja! I mån av plats kan du byta starttid på Mina Sidor alternativt på plats i Motala vid Ändringar i Stadsparken för 200 SEK.

Kan jag byta starttid från normal startgrupp till Sub-grupp?
Nej!

Kan jag byta starttid från Sub-grupp till normal startgrupp?
Ja! i Motala i mån av plats för 200 SEK.

Kan jag byta starttid mellan Sub-grupper?
Nej!

Om loppen blir fulltecknade, hur kan då byte av starttid i mån av plats vara möjlig?!
Återbud p.g.a sjukdom och dylikt ger luckor som används till byte av starttid.

Vad händer om jag köper startplats innan platsöverlåtelseperioden?
Du måste vara säker på att säljaren genomför namnbytet på Mina Sidor under platsöverlåtelseperioden. Övrig tid är namnbyte inte möjlig och startbeviset som då fortfarande är i säljarens namn ger dig inte rätt till start i Vätternrundans lopp. Se upp för bedragare!

Vad händer om jag köper startplats efter platsöverlåtelseperioden?
Se ovan.

Jag köper startbevis och struntar i namnbyte…
Att köra med startbevis i annans namn är inte tillåtet och stickprovskontroll av ID görs vid nummerlappsutdelningen. Den som deltar i annans namn omfattas inte av Vätternrundan kollektiva olycks- och ansvarsförsäkring.

Dessutom:

  • Om du blir påkommen blir du diskvalificerad.
  • Tiden som publiceras och sparas på vatternrundan.se blir inte i ditt namn.
  • Diplom kan inte skrivas ut i ditt namn.
  • Loppet kan du inte räkna in i En Svensk Klassiker.
  • Du har ingen möjlighet till kvitto från arrangören eller till avbeställningsförsäkring.

Säljaren

Är det jag som säljare som gör jobbet med namnbyte?
Både ja och nej! Köparen måste först registrera sig som kund på Mina Sidor för att erhålla det kundnummer som säljaren behöver för överlåtelsen. Därefter går du till Mina Sidor och loggar in och genomför namnbyte genom att fylla i köparens kundnummer och födelsedatum (ÅÅÅÅ-MM-DD) och betalar 200 SEK i administrationsavgift genom direktbetalning.
Efter du betalt namnbytet skickas ett bekräftelsemail till både dig och köparen.

Vad är direktbetalning?
Betalning online med Swedbank, Handelsbanken, Nordea och SEB internetbank eller Visa och Mastercard betalkort.

Jag har inte inloggningsuppgifter till Mina Sidor?
Om din e-postadress finns registrerad så beställer du själv inlogg på Mina Sidors inloggningssida, om inte, maila oss (info@vatternrundan.se) ditt fullständiga personnummer samt den e-postadress du vill att vi skickar inloggningsuppgifterna till.

Vilket pris gäller när jag säljer min startplats?
Priset bestäms av säljaren och köparen, men som vägledning kostade en startplats i samband med anmälningsöppnandet 1 650 SEK för enskild anmälan samt 1 900 SEK för deltagare i förbokade grupper.
Till detta tillkommer en administrativ avgift på 200 SEK som säljaren betalar i samband med överlåtelsen.

Kan jag sälja min startplats och låta min Motionsloppsförsäkring ingå som extra plus?
Folksams Motionsloppsförsäkring Bas/Stor är personlig så det går inte.

Kan jag sälja min startplats innan eller efter platsöverlåtelseperioden?
Vi råder aldrig någon att köpa/sälja sin startplats utanför platsöverlåtelseperioden. Men om du säljer måste du fullfölja affären genom att utföra namnbyte på Mina Sidor under platsöverlåtelseperioden annars ger inte startbeviset rätt till start för köparen.

Vad händer om jag säljer startplats efter platsöverlåtelseperioden?
Efter platsöverlåtelseperioden kan inte namnbyte göras och överlåtelsen blir inte giltig så startbeviset ger inte rätt till start.

Annons:

CRC – toppbanner

Våra partners

Vätternrundan skulle aldrig vara vad det är idag om det inte vore för våra fantastiska partners som delar vår passion för cykelsporten