vatternrundan.se > Information & boende

Information & boende

Under arrangemangsdagarna finns cirka 4 000 ideella funktionärer från ett 80-tal föreningar i Motala och utmed banan för att hjälpa dig med allt från att få rätt nummerlapp till att hitta vägen. Våra glada och hjälpsamma funktionärer är vår stolthet och vårt signum!

Som en röd tråd genom våra arrangemang finns vårt miljötänkande. Ansvaret för miljön delar vi med er deltagare. Använd de skräpkärl som finns framställda och kasta inte skräp mellan depåerna annat än i de för ändamålet avsedda skräpzonerna som finns längs med banan. Vi vill vädja till er att slänga ert skräp i dessa skräpzoner för att värna om vår natur och miljö.

Våra partners

Vätternrundan skulle aldrig vara vad det är idag om det inte vore för våra fantastiska partners som delar vår passion för cykelsporten