vatternrundan.se > Om anmälan > Anmälningsvillkor

Anmälningsvillkor

Din anmälan och ditt deltagande

Nedanstående anmälningsvillkor gäller för din anmälan till Vätternrundans arrangemang:

  • Din anmälan är bindande. Ångerrätten gäller inte vid köp av idrottsevenemang. Anmälningsavgift återbetalas inte.
  • Du kan inte flytta fram din anmälan till kommande år.
  • Det är inte tillåtet att deltaga i våra lopp i någon annans namn.
  • Allt deltagande i våra lopp sker på egen risk.
  • Vi ersätter inte förlust eller skada på egendom.
  • Du har möjlighet att sälja din startplats. Läs mer på sidan Platsöverlåtelse.
  • Om loppet på grund av extraordinära omständigheter (force majeure) måste ställas in, förbehåller sig arrangören rätt att behålla halva anmälningsavgiften.
  • Vi förbehåller oss rätten att göra justeringar i loppens och kringaktiviteternas innehåll och utformning.

Avanmälan

Hinder för deltagande medför ej återbetalningsskyldighet för arrangören. Folksam kan återbetala din anmälningsavgift vid sjukdom och skada om du har tecknat avbeställnings- och olycksfallsförsäkringen Folksam Motionsloppsförsäkring Bas eller Folksam Motionsloppsförsäkring Stor. Läs mer på sidan Försäkring.

Våra partners

Vätternrundan skulle aldrig vara vad det är idag om det inte vore för våra fantastiska partners som delar vår passion för cykelsporten