Annons:

CRC – toppbanner
vatternrundan.se > Om anmälan > Anmälningsvillkor

Anmälningsvillkor

Din anmälan och ditt deltagande

Nedanstående anmälningsvillkor gäller för din anmälan till Vätternrundans arrangemang:

  • Din anmälan är bindande. Ångerrätten gäller inte vid köp av idrottsevenemang. Anmälningsavgift återbetalas inte.
  • Du kan inte flytta fram din anmälan till kommande år.
  • Det är inte tillåtet att deltaga i våra lopp i någon annans namn.
  • Allt deltagande i våra lopp sker på egen risk.
  • Vi ersätter inte förlust eller skada på egendom.
  • Du har möjlighet att sälja din startplats. Läs mer på sidan Platsöverlåtelse.
  • Om loppet på grund av extraordinära omständigheter (force majeure) måste ställas in, förbehåller sig arrangören rätt att behålla halva anmälningsavgiften.
  • Vi förbehåller oss rätten att göra justeringar i loppens och kringaktiviteternas innehåll och utformning.

Avanmälan

Hinder för deltagande medför ej återbetalningsskyldighet för arrangören. Folksam kan återbetala din anmälningsavgift vid sjukdom och skada om du har tecknat avbeställnings- och olycksfallsförsäkringen Folksam Motionsloppsförsäkring Bas eller Folksam Motionsloppsförsäkring Stor. Läs mer på sidan Försäkring.

Annons:

CRC – toppbanner

Våra partners

Vätternrundan skulle aldrig vara vad det är idag om det inte vore för våra fantastiska partners som delar vår passion för cykelsporten