vatternrundan.se > Nyheter<!--Vätternrundan--> > LOJALITETSPROGRAM FÖR VÄTTERNRUNDAN!

LOJALITETSPROGRAM FÖR VÄTTERNRUNDAN!

 
 
14 September

Med anledning av det stora intresset för att cykla Vätternrundan och för att värna om våra återkommande deltagare, har vi infört ett Lojalitetsprogram. Detta innebär att de deltagare som har cyklat, och kommit i mål, tre av de senaste sex årens lopp klassas som lojala deltagare och garanteras en startplats till Vätternrundan.

Vid anmälan kan en s.k. lojal deltagare välja om hen vill utnyttja sin rätt till garanterad startplats eller inte. Är samtliga deltagare i en grupp s.k. lojala deltagare bör samtliga deltagare eller gruppledaren kryssa i att de vill använda sin lojalitetsfördel. En sådan grupp kommer att hållas intakt och samtliga garanteras en startplats med samma starttid.

I de fall som hela gruppen, även deltagare utanför lojalitetsprogrammet, lyckas få en startplats påverkas inte gruppen alls. Samtliga kommer då att få samma starttid.

Har däremot startplatserna för deltagare utanför lojalitetsprogrammet tagit slut kommer gruppen att splittras.

De deltagare i gruppen som valt att utnyttja sin lojalitetsplats, garanteras däremot en plats i loppet. De flyttas till en ny grupp och får en ny gemensam starttid.

Observera att även ni som intresseanmäler er och väljer att kryssa i att ni vill använda er lojalitetsplats MÅSTE ändå anmäla er den 4 november för att få er garanterade plats!

Se exempelbild på var lojalitetsrutan dyker upp. Obs, den finns bara valbar om du har cyklat 3 av de 6 senaste loppen.

Lojalitet

Våra partners

Vätternrundan skulle aldrig vara vad det är idag om det inte vore för våra fantastiska partners som delar vår passion för cykelsporten