vatternrundan.se > Nyheter<!--Vätternrundan--> > Idag påbörjas tillsättning av köplatser

Idag påbörjas tillsättning av köplatser

 
 
14 November

Idag påbörjas tillsättningen av köplatser i kronologisk ordning. Det betyder att den vars anmälningskod kom in först efter att loppet blev fullt får erbjudande om en plats.

De som inte fått någon plats får i händelse av att fler platser kommer tillbaka till kansliet vara med vid en ny tillsättning.

Våra partners

Vätternrundan skulle aldrig vara vad det är idag om det inte vore för våra fantastiska partners som delar vår passion för cykelsporten