Annons:

CRC – toppbanner
vatternrundan.se > Vätternrundans åtgärder för minskad smittspridning

Vätternrundans åtgärder för minskad smittspridning

Sedan april 2020 har Vätternrundan tillsammans med ett 15-tal andra motionslopp arbetat för att möjliggöra arrangemang 2021. Varje lopp har sina egna unika förutsättningar men likheterna är stora. Därför har samarbetet varit effektivt för att kunna hitta de bästa lösningarna för smittsäkra arrangemang. Vätternrundan har också haft löpande dialoger med det regionala smittskyddet vilket varit en viktig del i arbetet med förberedelser.

Grunden för Vätternrundans åtgärder för 2021 års arrangemang är Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer om;

  • Håll avstånd
  • Tvätta händerna
  • Stanna hemma om du är sjuk

Konkret innebär det att start, depåer och målområdena har förändrats för att säkerställa möjligheten att hålla avstånd och att antalet personer på samma ställe följer de restriktioner som finns. Bland annat finns en så kallad förfålla till startfållorna, olika målområden dit deltagare kan slussas in via olika vägar och depåer med tydliga flöden.

Det finns runt 300 hygienstationer under arrangemangen och alla funktionärer har löpande fått tydlig information. Det finns speciella coronafunktionärer som ska informera deltagarna på plats. I nyhetsbreven till deltagare har Vätternrundan markerat att det här inte är året när familjen följer med till Motala. Även boendeformerna har anpassats.

På Vätternrundan känner vi oss mer än väl förberedda för att välkomna alla deltagare till Motala. I år räknar vi med cirka 15 000 deltagare, fördelat på fem lopp och fyra dagar. Det är knappt hälften jämfört med ett vanligt år.

Frågor och svar om smittspridning

Hur kan ni arrangera Vätternrundan när exempelvis Göteborgsvarvet ställer in?

Vi kan inte svara för Göteborgsvarvet och deras bedömningar, men för Vätternrundans del har vi genomfört anpassningar som innebär att vi klarar begränsningen på max 900 personer i start- och målområde. Vi har en fortlöpande dialog med det regionala smittskyddet och fick vårt tillstånd från Länsstyrelsen i somras.

Har ni genomfört några begränsningar i antal deltagare?

Nej, däremot har vi genomfört anpassningar som i sig innebär begränsningar i hur många deltagare som kan samlas i start, mål och depåer till exempel. Samtidigt ser vi att antalet deltagare är betydligt lägre i år än normalt, knappt hälften jämfört med tidigare år.

Krävs det ”corona-pass” för utländska cyklister?

Vätternrundan har inga särskilda krav på utländska deltagare utöver de restriktioner och regler som gäller nationellt för inresa till Sverige.

Hur informerar ni utländska cyklister?

Vi skickar fortlöpande information till alla våra deltagare om våra anpassningar och rekommendationer, det gör vi även till våra utländska deltagare.

Vilka smittskyddsåtgärder har ni genomfört?

Vi har genomfört en rad åtgärder, framför allt i starten, målet och i depåerna.
Över hela banan har vi särskilda coronavärdar och vi har tagit fram 150 coronaskyltar som ska påminna deltagarna om att hålla avstånd. Vi har också 300 hygienpunkter med handsprit längs banan.

I starten har vi skapat flera nya fållor, som fungerar som ”väntrum” innan man går till sin startfålla. Det förhindrar att det samlas för många deltagare på en plats. Vi har också gått ut med information till deltagarna om att de inte ska bege sig till starten tidigare än nödvändigt för att undvika trängsel.

I depåerna styr vi flödet när cyklisterna kommer in i depån, för att undvika trängsel. Alla går åt samma håll och tar det de ska ha i tur och ordning. Det kommer inte att gå att gå fram och tillbaka i depån. Bullar och annan förtäring kommer funktionärerna att dela ut med griptång och gurkan finns i egen mugg.

Målet brukar vara ett område där det blir trångt, men i år kommer deltagarna, vid behov, att lotsas upp på sidogatorna till målområdet och inte gå hela vägen längs Vätterpromenaden. Medaljerna kommer inte att hängas om halsen som tidigare år, utan det blir självservering.

Vilka smittskyddsåtgärder har ni genomfört för funktionärer?

På alla positioner där det är relevant kommer funktionärerna att använda både handskar och munskydd. De kommer också att arbeta efter nya, utökade städrutiner i exempelvis depåer och liknande.

Vilka blir de stora förändringarna för cyklisterna?

En förändring är att vi ber alla cyklister att lämna familjen hemma i år. Vätternrundan brukar vara en stor familjefest, i år vill vi hålla det till en lagom fest ute på banan i stället. I övrigt kommer nog cyklisterna att märka av en hel del uppmaningar om att hålla avstånd och många möjligheter att sprita händerna till exempel. De kommer också att märka av våra förändringar i start och mål. Men det handlar egentligen om rätt små förändringar, det stora arbetet är all planering som ligger bakom.

Kan ni garantera att det inte blir trängsel?

Det hänger förstås ihop med hur enskilda personer agerar. Vi har gjort allt för att anpassa loppen och följa rekommendationerna. Men givetvis är vi beroende av samspelet med alla våra deltagare, att de agerar som de gör överallt annars i samhället. Det handlar om att stanna hemma om man är sjuk, hålla avstånd och tvätta händerna.

Hur ser ni på ert ansvar att samla så mycket folk på ett ställe i en pandemi?

Det totala antalet deltagare fördelar sig över fem olika lopp med väldigt många olika starttider. Det innebär att vi inte kommer att samla så många deltagare samtidigt. Deltagarna i Vätternrundans lopp startar i omgångar, 50 personer i taget med två minuters mellanrum. Därefter rör de sig över en sträcka på många mil, i Vätternrundans fall över 30 mil. Och där är risken för trängsel obefintlig.
När det gäller arrangemanget som sådant, så lutar vi oss på rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och regeringen. Vi utgår från deras bedömning och från våra täta avstämningar med det regionala smittskyddet i Östergötland.

Vad gör ni om det uppstår trängsel?

Vi har ett antal coronavärdar som har som särskilt uppdrag att påpeka om de ser deltagare som inte håller avstånd eller om det uppstår trängsel. Dessutom har alla våra funktionärer fått information om hur de ska agera för att påminna deltagarna om vad som gäller.

Hur säkrar ni upp att det inte kommer för många åskådare till målgången?

De flesta som står i målgången brukar vara familjemedlemmar till de som kör loppen. I år har vi varit tydliga med att cyklisterna ska lämna familjen hemma för att undvika trängsel. Vi hoppas givetvis att alla följer den uppmaningen.

Flera idrottsevenemang har ju resulterat i smittoutbrott, exempelvis i Norrköping i somras och inte minst EM-finalen i fotboll. Hur tänker ni kring den risken?

Vi ser nog att vi har en lite annan målgrupp, där de flesta är vaccinerade. Dessutom kommer vi inte att samla så många samtidigt som exempelvis EM-finalen i fotboll gjorde. Det här är en helt annan typ av arrangemang, där förutsättningarna att undvika trängsel är mycket goda.

Får familj och bekanta följa med och stötta cyklister?

Nej, i år har vi uppmanat cyklisterna att lämna familjen hemma. Det kommer fler år, där vi kan ha stora folkfester igen. I år får vi hålla det på en annan nivå. Läs mer om att Följa deltagare i Vätternrundans Eventguide.

Finns det någon risk för att Vätternrundan ställs in 2021?

Förutsatt att det inte kommer några förändringar i myndigheternas rekommendationer, finns det ingen risk för det.

Tidigare år har cyklisterna sovit tätt i exempelvis idrottshallar – har ni ändrat på det?

I år finns möjligheter att hyra såväl så kallade popup-stugor som klassrum för egna sällskap. Det finns också många campingar att tillgå.

Så minskar vi tillsammans risken för smittspridning vid årets Cykelvecka

Stanna hemma om du har symptom

Om du utvecklar symtom på plats, res hem så snabbt som möjligt på ett säkert sätt. Utsätt inte andra för risker.

Håll avstånd

En bra minnesregel är att alltid ha en cykels avstånd till andra.

Tvätta händerna ofta och noggrant

Tvätta med tvål och vatten eller använd handsprit. Det finns gott om hygienstationer – använd dem!

Visa hänsyn

Följ anvisningar och funktionärers uppmaningar.

Annons:

Wahoo – toppbanner (kampanjperiod 2, 2024)

Våra partners

Vätternrundan skulle aldrig vara vad det är idag om det inte vore för våra fantastiska partners som delar vår passion för cykelsporten