Annons:

Mekonomen – toppbanner (kampanjperiod 1, 2024)
vatternrundan.se > Varning!

Varning!

Karta/Map/Karte: Tjejvättern & Vätternrundan 100 km

Karta/Map/Karte: Halvvättern

Varning! Tjejvättern och Halvvättern, 9-10 juni

Den 9-10 juni arrangeras cykelloppen Tjejvättern, Vätternrundan 100 km och Halvvättern som tillsammans involverar över 10 000 cyklister. Start och mål är beläget i Motala och banan sträcker sig via följande platser:

Söderut via Vadstena till Borghamn och över Omberg. Därefter vidare Lv 919 via Ödeshög ner till Vida Vättern (918) och över Tällekullen innan den vänder norrut mot Rök den 10 juni. Den 9 juni korsar banan väg 919 direkt efter Omberg mot Heda och Rök. Efter Rök fortsätter banan mot Väderstad (926), därefter Skänninge (945), Fivelstad (950), Fågelsta (987), tillbaks till Motala (990).

Loppen pågår kl. 07.00- ca 20.00 och vi ber dig om möjligt att undvika berörda vägar under dessa tider för dig egen och cyklisternas skull. Vi jobbar hårt för att förbättra säkerheten för våra cyklister och vill också underlätta för dig i ditt arbete genom att hänvisa till där framkomligheten är bättre.

Tack för att du visar hänsyn till deltagarna i Tjejvättern, Vätternrundan 100 km och Halvvättern 2018!

Warning! Tjejvättern and Halvvättern, June 9-10

In June 9-10 June, the large bicycle rides Tjejvättern, Vätternrundan 100 km and Halvvättern takes place east of lake Vättern, involving over 10 000 participants. Start and finish is situated in Motala and the track goes by the following route:

Road 919 south through Vadstena to Borghamn and up over Omberg. Then back on Road 919 down to Ödeshög, Vida Vättern (918) and then through Tällekullen before it turns north to Rök (June 10th).
June 9th it crosses road 919 after Omberg on its way to Heda and Rök. After Rök the track continues to Väderstad (926), then Skänninge (945), Fivelstad (950), and Fågelsta (987), before it returns to Motala (990).

The rides take place between 07.00 and 20.00 and we pleed to you to avoid the routes described during these hours, for the sake of both the riders and yourself. We work hard to improve the safety of our participants. And we also want to support you in your task by recommending the most accessible route available.

Thank you for showing consideration to the riders of Tjejvättern, Vätternrundan 100 km and Halvvättern 2018!

Achtung! Tjejvättern und Halvvättern, 9-10 Juni

Der 9-10 Juni werden die Radtouren Tjejvättern, Vätternrundan 100 km und Halvvättern mit 10 000 Radfahrern arrangiert. Der Start und Ziel sind in Motala verlegt und die Radtour streckt sich über folgenden Plätze:

Auf den Weg 919 südlich, durch Vadstena nach Borghamn und über Omberg. Danach weiter auf den Weg 919 durch Ödeshög runter nach Vida Vättern Weg 918 und über Tällekullen und dan wendet die Radtour nach Norden nach Rök.
Der 10 Juni überkreuzt die Bahnstreckung der Radtour den Weg 919 nach Omberg nach Heda und Rök. Hinter Rök geht die Bahnstreckung nach Väderstad Weg 926, durch Skänninge Weg 945, Fivelstad Weg 950, Fågelsta Weg 987, zurück nach Motala auf den Weg 990.

Die Radtouren sein zwischen 07:00 – 20:00 Uhr. Für Ihr und Die Radfahrers Sicherheit bitten wir Ihnen wehrend der 9-10 Juni Möglichst die betroffenen Wege zu vermeiden. Wir arbeiten sehr für die Sicherheit der Radfahrer und wir wollen auch, wenn es möglich ist Ihre Fahrbarkeit auf den Wegen erleichtern.

Wir danken Ihnen das sie rücksiecht zu unsere Radfahrer nehmen in den Tjejvättern, Vätternrundan 100 km und Halvvättern 2018!

Annons:

CRC – toppbanner (sommar 2024)

Våra partners

Vätternrundan skulle aldrig vara vad det är idag om det inte vore för våra fantastiska partners som delar vår passion för cykelsporten