Annons:

Stadium – toppbanner (2024)
vatternrundan.se > Articles by: lisa

Svenska Cykelstäder hyllar goda cykelinsatser igen

Svenska Cykelstäder vill lyfta fram goda exempel på cykelåtgärder som leder till bättre förutsättningar för de som cyklar eller för de som kan tänkas välja cykeln men som inte gör det idag. Svenska Cykelstäders planeringspris tilldelas en cykelåtgärd som på ett utmärkt sätt har beaktat cyklingens förutsättningar och behov och därigenom fört utvecklingen framåt för cykelplanering i Sverige. Ett vinnande koncept kan både vara en mindre väl utförd åtgärd, eller en riktig storsatsning i samhällsplaneringen.

Priset kommer att delas ut vid Forum Vätternrundan den 14 juni, ett av Sveriges viktigaste cykelevent och en samlingspunkt för forskning, politik, näringsliv, cykelidrotten och cykelsporten i Sverige. Nytt för i år är att kriterierna Cykelbarhet, Tillgänglighet och Nytänkande har breddats för att fler sorters åtgärder ska kunna nomineras, där föreningen hoppas på att fler ska tänka cykelplanering i ett större perspektiv. Varför inte en cykelgata, cykelbana, cykellekplats, cykelbro, nytänkande av gaturummet eller annan anläggning som får fler att cykla?

– Med ett större omfång på priset hoppas vi på en mångfald av nomineringar. Det finns många bra cykelinitiativ i Sverige som behöver lyftas upp och visas upp, säger Christina Bernhardsson, ordförande för Svenska Cykelstäder.

Åtgärden som nomineras behöver vara beslutad, och en effekt ska kunna dokumenteras. Den dokumenterade effekten kan se ut på olika sätt, och kan vara både kvalitativ eller kvantitativ.

– Cykelplaneringspriset är ett tillfälle att hylla alla de otroliga insatser som görs för cyklingen, men som tyvärr allt för sällan uppmärksammas. Vi hoppas på att många vågar nominera, och att vi kan se en effekt av åtgärderna som nomineras. Kanske har några intervjuats om sina upplevelser av en åtgärd? Eller kan man se att antalet cyklister ökat på platsen?, säger Samuel Williams, verksamhetsledare på Svenska Cykelstäder.

Förra årets cykelplaneringspris gick till Krister Isaksson för det arbete han utfört med cykelstråket längs Ulvsundavägen i Bromma. Utformningen av cykelstråket innebar bland annat omprioriteringar av gaturummet, tydligare företräde för cyklister och ändringar av körfältsbredder, placeringen av skyltar samt busskurer.

Vem kan då nominera?
– Det kan vem som helst göra. Vi välkomnar nomineringar från kommuner, regioner, forskningen, företag eller varför inte politiker som vill lyfta det som görs på hemmaplan, eller kanske hos en kollega i en annan stad? säger Samuel Williams.

Tveka inte att skicka in din nominering! För dig som vill veta mer om nominerinsgprocessen. Missa inte vårt webbinarium den 18 april.

vatternrundan.se > Articles by: lisa

Vätternrundan väljer Fluid

Den strategiska reklambyrån Fluid blir Vätternrundans strategiska partner.

Det ikoniska cykelloppet Vätternrundan väljer reklambyrån Fluid som strategisk partner. Arbetet ska mynna ut i ett kommunikationskoncept som bidrar till en varumärkesförflyttning.

– Vi på Fluid är väldigt glada över att få chansen att stötta en av Sveriges främsta motionsinstitutioner i deras stundande varumärkesförflyttning och inspirera fler människor till rörelse, säger Andreas Hult, VD, Fluid.

– Vi ser verkligen fram emot att påbörja arbetet. Vätternrundan är ett starkt varumärke med lång historia och med hjärtat i engagerande frågor. Det skapar fantastiska förutsättningar för träffsäker kommunikation, säger Fredrik P. Johansson, Creative Director, Fluid.

Evenemangs- och upplevelsebranschen och mer specifikt motionsloppsvärlden genomgår en positiv förändring. Det gäller även inom cyklingen som strävar efter att nå ut till ännu fler.

– Vi har en stark tro på vår produkt och inser att vi behöver hitta nya angreppssätt för att fler ska upptäcka Vätternrundans fantastiska lopp. Fluid möter våra förväntningar genom sitt engagemang, kunskap och strategiska rådgivning. Vi ser verkligen fram emot att påbörja vårt samarbete, säger Oskar Sundblad, VD för Vätternrundan

Konkurrensen inom evenemang och upplevelser ökar ständigt och konsumtionstrenden i motionsloppbranschen har förändrats. För cykelbranschen handlar det dessutom om att nyansera bilden av cykling för att attrahera flera deltagare.

– Vi har en produkt som har framtiden för sig, men nya villkor kräver nya grepp, för att visa Vätternrundans storhet och särprägel. Fluid checkade alla våra boxar när det kommer till kunskapsutbyte och strategiskt bollplank. Vi ser mycket fram emot att påbörja vårt arbete tillsammans, säger Oskar Sundblad, VD, Vätternrundan.

Mer om Fluid
Fluid är en idédriven och strategisk reklambyrå som tar form utifrån varumärkets behov för att leverera slagkraftig kommunikation som skapar effekt för verksamheter. Fluid erbjuder full produktion inom design, film, foto, ljud & webb samt tjänster inom sök & SoMe.

Annons:

Wahoo – toppbanner (kampanjperiod 2, 2024)

Våra partners

Vätternrundan skulle aldrig vara vad det är idag om det inte vore för våra fantastiska partners som delar vår passion för cykelsporten