vatternrundan.se > Nyheter<!--Vätternrundan--> > Valperioden och sista betaldatum flyttas fram

Valperioden och sista betaldatum flyttas fram

 
 
14 May

UPPDATERAD: 2021-06-07

Ovissheten i rådande pandemi påverkar oss alla och vi väljer därför att skjuta på valperioden för alla som betalat in hela eller delar av startavgiften till något av loppen under Cykelveckan. De nya datumen för valperioden är 7-13 juni.

När vi den 8 april beslutade att flytta Cykelveckan till reservdatumen 2-5 september fick alla starttidstilldelade och anmälda deltagare sina startplatser flyttade till de nya datumen. Samtidigt fick de deltagare som redan hade betalt hela eller delar av sin startavgift välja vad de ville göra med sin startplats. Valet skulle från början ha gjorts kommande vecka, och det är den perioden vi nu skjuter på till 7-13 juni. Samtidigt förlängs sista betaldatum till 20 juni 30 juni. Bakgrunden är bland annat den höga smittspridningen i samhället.

Om du har betalat hela eller delar av din startavgift (innan 8 april) kommer du under perioden 7-13 juni på Mina Sidor kunna välja vad du vill göra med din startplats. Du kan läsa mer om valmöjligheterna i våra Frågor och svar, här nedan.

Frågor och svar

Jag är anmäld och har betalat in hela startavgiften (innan 8 april). Vad händer nu?

Du behöver inte göra ett dugg, förutom att träna och längta till höstens lopp såklart. Information om din startplats hittar du på Mina Sidor.

Om du av någon anledning ändå inte kan delta i september kommer du under perioden 7-13 juni på Mina Sidor kunna välja vad du vill göra med din startplats.

Du kommer ha följande tre alternativ att välja mellan:

 1. Du behåller din startplats i september.
 2. Du genomför loppet på hemmaplan under perioden 13 augusti-5 september, till en kostnad av 500 kr. Mellanskillnaden får du tillbaka som en personlig värdecheck att använda vid anmälan till aktuellt lopp 2022. Med detta alternativ behåller du inte din starttid 2022.
 3. Du omvandlar din inbetalda startavgift till en personlig värdecheck att använda vid anmälan till aktuellt lopp 2022. Med detta alternativ behåller du inte din starttid 2022.

Om inget av ovanstående alternativ passar dig, vänligen kontakta oss i samband med valperioden (7-13 juni) på tel. +46 (0)141- 22 32 90 eller via info@vatternrundan.se.

Observera: Om du inte gör något aktivt val (under perioden 7–13 juni) behåller du automatiskt din startplats i september.

Jag är anmäld och har betalat in hela startavgiften (innan 8 april) men kan inte delta i september. Vad händer nu?

Under perioden 7-13 juni kommer du på Mina Sidor att kunna välja vad du vill göra med din startplats.

Du kommer ha följande tre alternativ att välja mellan:

 1. Du behåller din startplats i september.
 2. Du genomför loppet på hemmaplan under perioden 13 augusti-5 september, till en kostnad av 500 kr. Mellanskillnaden får du tillbaka som en personlig värdecheck som kan användas vid anmälan till aktuellt lopp 2022. Med detta alternativ behåller du inte din starttid 2022.
 3. Du omvandlar din inbetalda startavgift till en personlig värdecheck att använda vid anmälan till aktuellt lopp 2022. Med detta alternativ behåller du inte din starttid 2022.

Om inget av ovanstående alternativ passar dig, vänligen kontakta oss i samband med valperioden (7–13 juni) på tel. +46 (0)141- 22 32 90 eller via info@vatternrundan.se.

Observera: Om du inte gör något aktivt val (under perioden 7–13 juni) behåller du automatiskt din startplats i september.

Jag kan inte delta i september men flyttade min starttid och 50 % av startavgiften från 2020 till 2021. Jag har inte betalat resterande startavgift. Vad händer nu?

Under perioden 7-13 juni kommer du på Mina Sidor att kunna välja vad du vill göra med din startplats.

Du kommer ha följande tre alternativ att välja mellan:

 1. Du behåller din startplats i september (och betalar resterande 50 % senast 20 juni 30 juni).
 2. Du genomför loppet på hemmaplan under perioden 13 augusti-5 september, till en kostnad av 500 kr. Om du har mer än 500 kr innestående får du mellanskillnaden tillbaka som en personlig värdecheck att använda vid anmälan till aktuellt lopp 2022. Med detta alternativ behåller du inte din starttid 2022. Om du har mindre än 500 kr innestående betalar du mellanskillnaden upp till 500 kr.
 3. Du omvandlar din inbetalda startavgift till en personlig värdecheck att använda vid anmälan till aktuellt lopp 2022. Med detta alternativ behåller du inte din starttid 2022.

Om inget av ovanstående alternativ passar dig, vänligen kontakta oss i samband med valperioden (7–13 juni) på tel. +46 (0)141- 22 32 90 eller via info@vatternrundan.se.

Observera: Om du inte gör något aktivt val (under perioden 7–13 juni) behåller du automatiskt din startplats i september.

Jag har anmält mig och tilldelats en startplats, men inte betalat startavgiften än. Vad händer nu?

Om du vill komma och cykla hos oss i september, vilket vi självklart hoppas, har du fram till och med 20 juni 30 juni på dig att betala och därmed bekräfta din startplats. När betalningen är genomförd är din startplats godkänd och du får en bekräftelse skickad till dig via mail.

Jag bor inte i Sverige. Om mitt land i september inte tillåter resor utomlands och om Sverige inte tillåter inresor från vissa länder, vad händer då?

Om du har betalat hela eller delar av din startavgift (innan 8 april) kommer du under perioden 7-13 juni på Mina Sidor kunna välja vad du vill göra med din startplats.

Du kommer ha följande tre alternativ att välja mellan:

 1. Du behåller din startplats i september.
 2. Du genomför loppet på hemmaplan under perioden 13 augusti-5 september, till en kostnad av 500 kr. Om du har mer än 500 kr innestående får du mellanskillnaden tillbaka som en personlig värdecheck att använda vid anmälan till aktuellt lopp 2022. Med detta alternativ behåller du inte din starttid 2022. Om du har mindre än 500 kr innestående betalar du mellanskillnaden upp till 500 kr.
 3. Du omvandlar din inbetalda startavgift till en personlig värdecheck att använda vid anmälan till aktuellt lopp 2022. Med detta alternativ behåller du inte din starttid 2022.

Om inget av ovanstående alternativ passar dig, vänligen kontakta oss i samband med valperioden (7–13 juni) på tel. +46 (0)141- 22 32 90 eller via info@vatternrundan.se.

Observera: Om du inte gör något aktivt val (under perioden 7–13 juni) behåller du automatiskt din startplats i september.

Jag är anmäld till flera lopp (samma dag/dagen efter). Vad händer nu?

Du kan välja att delta i ett eller flera lopp på plats i Motala – om det är praktiskt möjligt.

Du kan annars välja att delta i ett eller flera lopp på hemmaplan (under perioden 13 augusti-5 september). Ett hemmalopp kostar 500 kr, oavsett distans.

Om du har betalat hela eller delar av dina startavgifter (innan 8 april) kommer du under perioden 7–13 juni på Mina Sidor kunna välja vad du vill göra med dina startplatser.

Du kommer ha följande tre alternativ att välja mellan:

 1. Du behåller din startplats i september.
 2. Du genomför loppet på hemmaplan under perioden 13 augusti-5 september, till en kostnad av 500 kr. Om du har mer än 500 kr innestående får du mellanskillnaden tillbaka som en personlig värdecheck att använda vid anmälan till aktuellt lopp 2022. Med detta alternativ behåller du inte din starttid 2022. Om du har mindre än 500 kr innestående betalar du mellanskillnaden upp till 500 kr.
 3. Du omvandlar din inbetalda startavgift till en personlig värdecheck att använda vid anmälan till aktuellt lopp 2022. Med detta alternativ behåller du inte din starttid 2022.

Om inget av ovanstående alternativ passar dig, vänligen kontakta oss i samband med valperioden (7–13 juni) på tel. +46 (0)141- 22 32 90 eller via info@vatternrundan.se.

Observera: Om du inte gör något aktivt val (under perioden 7–13 juni) behåller du automatiskt din startplats i september.

Vilka krav kommer gälla för lyse på cykeln i september?

I början på september går solen normalt upp runt klockan 06.00 och ner runt klockan 20.00. Om du har en starttid innan klockan 06.00 eller en beräknad målgång efter klockan 20.00 kommer fungerande fram- och baklyse samt godkända reflexer krävas – oavsett lopp.

Kommer jag kunna sälja min startplats?

Ja, om du har en fullbetald startplats kommer du att kunna sälja den vidare under Platsöverlåtelseperioden.

Jag har köpt Folksams Motionsloppsförsäkring Bas/Stor via Mina Sidor och kan inte delta i september. Får jag pengarna tillbaka för min försäkring?

Du kan när som helst säga upp din försäkring och få kvarvarande belopp tillbaka. Det vill säga om du tecknade försäkringen i januari 2021 och säger upp den april 2021 så har du nyttjat 4 månader av försäkringen och får tillbaka värdet för resterande 8 månader. Detta tar du med Folksam.

Jag har köpt Folksams Motionsloppsförsäkring Bas/Stor via Mina Sidor och kan inte delta i september. Får jag min anmälningsavgift tillbaka genom försäkringen?

Motionsloppsförsäkringen ger dig inte anmälningsavgiften tillbaka på grund av ändrat datum för loppet. Försäkringen gäller endast om du inte kan delta i loppet/loppen på grund av skada eller sjukdom.

Jag har köpt Folksams Motionsloppsförsäkring Bas/Stor via Mina Sidor. Min försäkring löper ut i juni. Kommer den att förlängas till september?

Din försäkring kommer inte att förlängas på grund av ändrat datum för loppet. Försäkringen gäller ett år från dagen den tecknades. Cirka 1 månad innan den upphör får du en förnyelsefaktura från Folksam. När fakturan är betald förnyas din försäkring. Vill du inte förnya försäkringen behöver du inte göra någonting.

Kommer jag att kunna genomföra loppet på hemmaplan om jag inte kan delta på plats i september?

Ja, du kommer att kunna genomföra ditt lopp på hemmaplan (Min Vätternrundan) under valfri dag 13 augusti-5 september. Efter målgång får du ett digitalt diplom på Mina Sidor och en fysisk medalj i brevlådan. Mer information om Vätternrundans lopp på hemmaplan publiceras på vatternrundan.se i början av juni.

Om du har betalat hela eller delar av din startavgift (innan 8 april) kommer du under perioden 7-13 juni på Mina Sidor kunna välja vad du vill göra med din startplats.

Du kommer ha följande tre alternativ att välja mellan:

 1. Du behåller din startplats i september.
 2. Du genomför loppet på hemmaplan under perioden 13 augusti-5 september, till en kostnad av 500 kr. Mellanskillnaden får du tillbaka som en personlig värdecheck att använda vid anmälan till aktuellt lopp 2022. Med detta alternativ behåller du inte din starttid 2022.
 3. Du omvandlar din inbetalda startavgift till en personlig värdecheck att använda vid anmälan till aktuellt lopp 2022. Med detta alternativ behåller du inte din starttid 2022.

Om inget av ovanstående alternativ passar dig, vänligen kontakta oss i samband med valperioden (7–13 juni) på tel. +46 (0)141- 22 32 90 eller via info@vatternrundan.se.

Observera: Om du inte gör något aktivt val (under perioden 7–13 juni) behåller du automatiskt din startplats i september.

Kommer jag att kunna efteranmäla mig till Vätternrundans lopp på hemmaplan?

Ja, vi kommer öppna upp efteranmälan på Mina Sidor den 1 juli.

Jag genomför En Svensk Klassiker och kan inte delta i september. Vad händer nu?

Om du har betalat hela eller delar av din startavgift (innan 8 april) kommer du under perioden 7-13 juni på Mina Sidor kunna välja vad du vill göra med din startplats.

Du kommer ha följande tre alternativ att välja mellan:

 1. Du behåller din startplats i september.
 2. Du genomför loppet på hemmaplan under perioden 13 augusti-5 september, till en kostnad av 500 kr. Mellanskillnaden får du tillbaka som en personlig värdecheck att använda vid anmälan till aktuellt lopp 2022. Med detta alternativ behåller du inte din starttid 2022.
 3. Du omvandlar din inbetalda startavgift till en personlig värdecheck att använda vid anmälan till aktuellt lopp 2022. Med detta alternativ behåller du inte din starttid 2022.

Om inget av ovanstående alternativ passar dig, vänligen kontakta oss i samband med valperioden (7–13 juni) på tel. +46 (0)141- 22 32 90 eller via info@vatternrundan.se.

Observera: Om du inte gör något aktivt val (under perioden 7–13 juni) behåller du automatiskt din startplats i september.

Jag har köpt ett Klassikerpaket och kan inte delta i september. Vad händer nu?

Frågor gällande Klassikerpaket hänvisas direkt till En Svensk Klassiker.

E-post: info@ensvenskklassiker.se
Telefon: +46 (0)141-22 32 52

Jag satsar på att göra en Superklassiker. Kan jag registrera en sådan om jag genomför loppet på hemmaplan?

Nej, för att kunna registrera en Superklassiker behöver du genomföra loppet på plats under Cykelveckan (2-5 september).

Jag har bokat boende via Vätternrundans bokningstjänst, vad händer nu?

Alla som har bokat boende via Vätternrundans bokningstjänst för grupplogi och camping kommer att återbetalas hela summan.

Om du har bokat boende kommer du bli kontaktad av Vätternrundan, och vi kommer hjälpa dig med en eventuell ombokning för september.

Jag har fyllt i en intresseanmälan för boende via Svecia Travels. Vad händer nu?

Du kan vara lugn. Din intresseanmälan finns kvar, och du kommer bli kontaktad av Svecia Travels.
Övriga frågor gällande boende via Svecia Travels hänvisas direkt till Svecia Travels.

E-post: info@sveciatravels.se

Våra partners

Vätternrundan skulle aldrig vara vad det är idag om det inte vore för våra fantastiska partners som delar vår passion för cykelsporten