Annons:

CRC – toppbanner (sommar 2024)
 
vatternrundan.se > Nyheter > Vätternrundan > Vätternrundan 2020 ställs in

Vätternrundan 2020 ställs in

 
 
2 April

Vätternrundan 2020 ställs in. Det står klart efter att Vätternrundans ledning och styrelse har utrett alla tänkbara alternativ.
– Det är ett tungt beslut, säger Vätternrundans vd Gunilla Brynell-Johansson. Men vi ser inga möjligheter att gå vidare och planera för ett arrangemang i nuläget.

Spridningen av covid-19 har fått enorma konsekvenser för hela samhället. Sverige, och många andra länder, befinner sig i ett ytterst allvarligt läge och i dagsläget kan ingen säga något om när situationen kommer att lätta. I det läget beslutade Vätternrundans styrelse den 2 april att ställa in Vätternrundan och de andra loppen som ingår i Cykelveckan.

– Vi står inför en situation som ingen riktigt kan överblicka just nu, säger Gunilla Brynell-Johansson. Osäkerheten är oerhört stor kring när livet kan börja återgå till det normala igen.

– I det läget har vi ett ansvar att ge besked om hur vi ser på vårt arrangemang. Vi ser att vi inte kan gå vidare och planera för Vätternrundan, som situationen ser ut. Det finns en kritisk tidpunkt för när vi måste fatta ett beslut och där är vi tyvärr nu.

Vätternrundans ledning och styrelse har de senaste veckorna utrett alla tänkbara möjligheter, inklusive en flytt av loppen till senare under året. Men Vätternrundan är ett stort arrangemang och många förberedelser måste göras långt i förväg. Det innebär att det i dagsläget är högst osäkert om det skulle gå att genomföra ett arrangemang senare under året heller.

– Det är en av faktorerna som har gjort att vi har kommit fram till att vårt enda alternativ är att ställa in loppen. Våra deltagare och våra samarbetsparter har rätt att få ett besked, så att de vet vad de har att förhålla sig till, säger Gunilla Brynell-Johansson.

Många av dem som har anmält sig till Vätternrundans lopp är mitt uppe i genomförandet av En Svensk Klassiker. För dem har Vätternrundan lugnande besked, de kommer att kunna räkna in nästa års lopp i sin klassiker. Vätternrundan tänker också stötta alla anmälda cyklister att hålla igång sin träning, givetvis utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten fortlöpande ger.

– Vi kommer att jobba hårt i våra kanaler, bland annat i sociala medier, för att peppa alla cyklister på olika sätt, säger Gunilla Brynell-Johansson. Motion är livsviktigt för folkhälsan, så länge vi kan utöva den på ett ansvarsfullt sätt och utan att bidra till smittspridningen.

– Det känns förstås oerhört tråkigt att vi har tvingats fatta det här beslutet. Men nu satsar vi allt för att göra nästa års cykelvecka till den bästa någonsin. Och vi hoppas att alla cyklister och samarbetsparter hänger med oss i det arbetet.

Frågor och svar

UPPDATERAD: 2020-04-08

Får jag min startavgift återbetald?

Vid inställt arrangemang på grund extra ordinära omständigheter (force majeure) betalar vi tillbaka 50 % av din inbetalda startavgift.

Vad gör ni med resterande delen av startavgiften, som ni behåller?

Vätternrundan ägs till 100 % av den ideella föreningen Motala AIF. Att arrangera ett massevenemang som Vätternrundan kräver stora förberedelser. Vi har fram till idag redan kommit långt i dessa förberedelser. De 50 % som vi behåller använder vi för att täcka våra redan uppkomna kostnader och driva organisationen för att kunna genomföra arrangemanget igen nästa år.

Här kan du se hur pengarna för startavgifter fördelas.

Säkerhet/Försäkringar, 8,3%: Trafiksäkerhet, försäkringar för deltagare och funktionärer.

Marknadsföring, 8,5%: Marknadsföringsinsatser, mässor, magasinet Cykla.

Direkta kostnader, 11,2%: Tillståndsavgifter, mat, dryck, nummerlappar, medaljer.

Organisation, 18,4%: Personalkostnader, övriga arvoden.

Tillbaka till idrotten, 22,3%: Föreningsersättningar.

Övriga externa kostnader, 31,3%: Hyra, material, fordon, IT.

När får jag återbetalningen?

Senast under maj månad kommer vi återbetala 50 %* av startavgifterna till samtliga anmälda deltagare. Mer information om återbetalningen skickas till anmälda deltagare via e-post den 20 april.

*Vi vet att det finns deltagare som vill stötta motionsloppen och efterskänka hela sin startavgift. Detta kommer vara ett möjligt alternativ. Valet gör du på Mina Sidor 20-30 april.

Jag har betalat med faktura, hur får jag tillbaka gruppens pengar?

Vi på Vätternrundan kontaktar dig för återbetalning.

Jag har fått ett presentkort på en startplats. Hur får jag eller gåvogivaren tillbaka pengarna?

Vi kommer att återbetala gåvogivaren 50 %.

Behöver jag som deltagare göra något för att få återbetalning?

Nej, vi sköter återbetalningen. Det enda du behöver göra är att säkerställa att du senast sista maj har fått in de återbetalade pengarna på det konto/kort som inbetalningen gjordes ifrån.

Varför senarelägger ni inte arrangemanget?

Vätternrundan är ett stort arrangemang som kräver omfattande förberedelser. Idag är det ingen som vet hur länge samhället kommer att påverkas av covid-19. Osäkerheten som detta skapar och startsträckan som ett arrangemang i Vätternrundans storlek har, gör att vi inte har möjlighet att senarelägga arrangemanget.

Jag har köpt Folksams Motionsloppsförsäkring Bas/Stor via Mina Sidor. Får jag pengarna tillbaka?

Försäkringen gäller vid olycksfall eller akut sjukdom som förhindrar start i loppet. Vid frågor kontakta Folksam 0771-950 950.

Jag genomför En Svensk Klassiker. Vad händer nu?

Du som har påbörjat din Klassiker innan Vätternrundan 2020 och har genomfört något av loppen i Vasaloppets Vintervecka, kommer att kunna räkna in respektive cykellopp i Cykelveckan 2021 i din nu påbörjade Klassiker.

Jag som genomför En Svensk Klassiker och har tänkt att följa upp denna med en till. Hur ska jag räkna in cykelmomentet?

Loppen under Cykelveckan 2021 kommer i detta mycket speciella fall att kunna räknas in både i En Svensk Klassiker 2020 och 2021.

Jag har köpt ett Klassikerpaket. Vad händer nu?

Din startplats kommer flyttas till 2021.

Jag är på väg mot en Superklassiker hur ska jag göra nu?

Cykelloppen under Cykelveckan 2021 kommer i detta mycket speciella fall att kunna räknas in både i En Svensk Klassiker 2020 och 2021.

Jag har bokat boende via Vätternrundans bokningstjänst, får jag pengarna tillbaka?

Ja, alla som har bokat boende via Vätternrundans bokningstjänst för grupplogi och camping kommer att återbetalas hela summan.

Jag har bokat boende via Svecia Travels, får jag pengarna tillbaka?

Frågor gällande bokningar genom Svecia Travels hänvisas direkt till Svecia Travels.
E-post: info@sveciatravels.se

Annons:

CRC – toppbanner (sommar 2024)

Våra partners

Vätternrundan skulle aldrig vara vad det är idag om det inte vore för våra fantastiska partners som delar vår passion för cykelsporten