vatternrundan.se > Regler

Regler

I Vätternrundan gäller följande

 • Kom ihåg att deltagande sker på egen risk!
 • Du måste minst fylla 18 under det år du tänker deltaga.
 • Startbevis får ej överlåtas och ej heller nyttjas av annan person.
 • Varje cyklist ansvarar för att vara registrerad på den nummerlapp och chip som används.
 • Inga följebilar eller egna depåer, vare sig privata eller från företag, är tillåtna.
 • Ej anmälda följecyklande personer är inte tillåtna på banan.
 • Godkänd cykelhjälm enligt europeisk EN 1078-standard ska användas under HELA loppet. Hjälmen skall bäras på huvudet och vara synlig för övriga deltagare och funktionärer. Således är inte uppblåsbar nackkrage, ex modell Hövding, godkänd under Vätternrundans arrangemang..
 • Chip ska bäras på hjälmens högra sida ovanför örat, nummerlapp på bröstet (pga. identifiering av deltagare efter fotografering som görs utmed banan) och cykelnummerlapp på styret under hela loppet. Chip från andra lopp ska tas bort! Om hjälmen är fuktig bör du torka av den innan du klistrar på chippet.
 • Det är inte tillåtet att använda din telefon (gäller såväl samtal som sms och fotografering) när du sitter på cykeln. Om du i en nödsituation måste nyttja telefonen så kliv av cykeln och gå bort från vägen för att inte påverka säkerheten under loppet. Vätternrundan vill också uppmana deltagare att INTE fotografera eventuella olyckor och skador för delning i sociala medier med hänsyn till de drabbade och deras anhöriga.
 • Det är inte tillåtet att lyssna på musik i hörlurar under loppet då uppmärksamheten mot övriga deltagare och andra trafikanter blir lidande.
 • Ingen langning, draghjälp eller pace från motorfordon är tillåten.

Regler för din cykel

 • Inga liggcyklar är tillåtna. Dispens kan ges i undantagsfall av medicinska skäl men då måste du kontakta kansliet i god tid före anmälan.
 • Inga barends, tempostyren, triathlon- eller extrabågar är tillåtna. Heltäckta hjul får inte användas.
 • Endast cyklar med två hjul är tillåtna. Enhjuling, trehjuling, roller eller motordriven cykel är inte tillåtna.
 • Fungerande fram och baklyse samt godkända reflexer måste användas från skymning till kl 03.00. Observera att detta gäller både natten till lördag och natten till söndag.
 • Inga cyklar med plats för mer än två personer får användas. Om man åker tandem måste båda vara anmälda och sitta vända i cykelns färdriktning.
 • Cyklar som bedöms vara trafikfarliga får inte användas. Vid tveksamhet kontakta kansliet.
 • Hänsyn ska visas mot samtliga medtrafikanter och funktionärs eller flaggvakts anvisning ska följas.
 • Mer information om rätt utrustad cykel finns här!

Cykla med förnuft

 • Om du stannar, kliv av vägbanan med cykeln, annars utgör du en fara för övriga trafikanter.
 • Gör inga farliga omkörningar! Du kör på allmän väg med normal trafik.
 • Hindra inte övrig trafik genom att köra i bredd.
 • För den ovane cyklisten är det förenat med stor fara att åka i klunga. Håll din egen takt och ”skruva” inte upp tempot för hårt i början av loppet.
 • Du får inte avvika från banan utan att ha lämnat cykeln väl synlig vid vägkanten.
 • I övrigt ska gällande trafikregler, lagar och förordningar följas.
 • Vila minst sex (6) timmar innan bilkörning efter målgång, se Trafikförordningen 3 kap. 1§.

Vila sex timmar

Du måste ha minst sex timmars vila efter fullföljd runda innan du sätter dig bakom ratten i en bil och själv kör från Motala. Tyvärr har vi haft olyckor som en följd av att trötta cyklister kört bil efter rundan. Därför är polisens och Vätternrundans maning att vila innan du kör hem. Poliskontroller kommer att ske. Kontroller görs vid starten och utmed banan. Om överträdelse av dessa regler sker diskvalificeras berörd cyklist. Samtliga deltagare förbinder sig att följa dessa regler genom sin namnteckning på startbeviset.

Nedskräpning

Observera att nedskräpning är förbjuden enligt svensk lag, läs mer på Håll Sverige Rent. Släng inte skräp längs med banan utan plocka med dig skräpet och släng i depåerna eller i de skräpzoner som finns på ett flertal platser utmed banan. Tack för att du hjälper oss hjälpa miljön.

Stopptider

Vätternrundan har tre stopptider du måste känna till. Första gäller Jönköpings-depån, som stänger kl. 11.30 på lördagen. Andra tiden avser Hjo-depån, som stänger kl. 16.00 och den tredje tiden gäller målet, som stänger kl. 24.00. Om du inte passerat depån innan den utsatta tiden blir du tagen av banan!

Medalj och diplom

Medalj får alla som fullföljt rundan, direkt efter målgång. De som fullföljer sin 5:e, 10:e, 15:e, 20:e, 25:e, 30:e, 35:e, 40:e, 45:e eller 50:e runda hedras med särskilda medaljer. Du uppger själv hur många lopp du deltagit i på anmälningsformuläret.

Fotografering

Vätternrundan förbehåller sig rätten att få använda foton (inklusive rörliga) på deltagare i sin marknadsföring. Om du tror att du finns med på någon bild och vill bli borttagen, vänligen kontakta 0141 22 32 90 så åtgärdar vi det.

Våra partners

Vätternrundan skulle aldrig vara vad det är idag om det inte vore för våra fantastiska partners som delar vår passion för cykelsporten