vatternrundan.se > Vätternrundan 2020

Ny bansträckning för Vätternrundan

Vätternrundan ändrar bansträckningen för att öka säkerheten i loppet. På torsdagen beslutade Vätternrundan om en ny sträckning för den sista delen av banan, vilket innebär att loppet från och med 2020 blir 315 kilometer – ungefär en och en halv mil längre än i dag.

Vätternrundan har en längre tid övervägt förändringar av banan, framför allt vid norra Vättern in mot Motala. Det är en trång del av banan med mycket trafik, som Vätternrundans ledning länge har velat se över av säkerhetsskäl.

– Vi strävar hela tiden efter att höja upplevelsen av våra arrangemang, inte minst genom tryggare och säkrare lopp, säger Gunilla Brynell-Johansson. Vi gjorde en extra deltagarundersökning efter årets lopp och av de 5 000 som svarade, ville hälften att vi skulle göra något åt den sista delen från Hammarsundet till Motala. Det är en sträcka där många känner sig otrygga.

Efter omfattande genomlysningar av flera olika alternativ, beslutade styrelsen för Vätternrundan på torsdagen om en ny bansträckning för den sista delen av loppet. I stället för att följa den hårt trafikerade riksväg 50, får cyklisterna från och med 2020 köra in i Askersund och därefter mot målet i Motala via Åmmeberg, Zinkgruvan och Godegård.

– Vi har provcyklat, gått igenom statistik och studerat varje vägkorsning för att få ett bra underlag för det här beslutet, säger Gunilla Brynell-Johansson. Årsdygnstrafiken på den nya sträckningen är i snitt 770 fordon jämfört med 6 000 på den tidigare. Det säger en hel del om säkerheten. Och dessutom är det en mycket vacker väg.

– Men vi är förstås medvetna om att det även finns nackdelar. Bland annat försvinner den vackra delen över Hammarsundet. Vi försökte hitta alternativ för att svänga av riksväg 50 lite senare, men det fanns inget säkert sätt att lösa det.

Den nya bansträckningen innebär att Vätternrundan från och med nästa år blir 315 kilometer, vilket är ungefär en och en halv mil längre än i dag. En ännu större utmaning med andra ord.

– Vätternrundan är ett långt lopp och vi har full förståelse för att det finns deltagare som tycker att en och en halv mil är mycket, säger Gunilla Brynell-Johansson. Men samtidigt vill både vi och cyklisterna ha ett så säkert lopp som möjligt.

– Vi tror att den här förändringen kan få många cyklister att komma tillbaka till loppet, de som kanske har avstått just för att den här delen har känts otrygg.

Vätternrundan har tagit fram den nya bansträckningen i samverkan med Trafikverket. Förslaget går nu vidare till länsstyrelsen som slutgiltigt beslutar om tillstånd för loppet.

Anmälningsdatum för Vätternrundan 2020

25 november: Intresseanmälan för Vätternrundan stänger
27 november: Huvudanmälan för Vätternrundan öppnar kl. 19.00

Du anmäler dig på Mina Sidor.

Detaljgranska och ladda ner den nya bansträckningen som GPX-fil
Klicka här!

Våra partners

Vätternrundan skulle aldrig vara vad det är idag om det inte vore för våra fantastiska partners som delar vår passion för cykelsporten