Annons:

Mekonomen – toppbanner (kampanjperiod 1, 2024)
vatternrundan.se > Anmälan – webinar

Anmälan – webinar

Skyltfondsprojekt: ”Cyklister är mjuka, skyltar är hårda”

En inblick i cyklisters beteende vid omledningar och avspärrningar. Mätningar och prov utförda på ruttval, sidomarginaler, hastighetsförändring samt smartare trafikanordningar för att höja cyklisters säkerhet med Vätternrundan som testbädd.

Målet med webinaret är att redovisa resultaten, peka på brister som vi har funnet i tillgängligt vägarbetsmaterial och användning av det på väg. Hur kan vi komma tillrätta med bristerna och utveckla säkerheten för cyklister vid vägarbeten och arrangemang på väg?
VTI Cykelcentrum kommer att presentera preliminära resultat från ett pågående projekt om cykel-krockprov av vägarbetsmaterial.

Webinaret är en del i att skapa förutsättningar och idéer till fortsatt utveckling och samarbete mellan myndigheter, industri och forskare i en tvärvetenskaplig miljö för att få fler att cykla och öka cyklisters trygghet och säkerhet.

Datum: 2021-03-09, kl. 9.30 – 12.00

Plats: Teams (online)

Annons:

Mekonomen – toppbanner (kampanjperiod 1, 2024)

Våra partners

Vätternrundan skulle aldrig vara vad det är idag om det inte vore för våra fantastiska partners som delar vår passion för cykelsporten