Annons:

Wahoo – toppbanner (kampanjperiod 2, 2024)
Start > Vätternrundan > Om loppet > Hållbarhet

Hållbarhet

I en hållbar riktning!

Vätternrundan har länge arbetat aktivt för en hållbar utveckling utifrån de tre dimensionerna; social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Det är naturligt för oss eftersom cykeln är en symbol för miljömedvetenhet, fysisk aktivitet och hälsa. Vi vill inspirera till en hållbar livsstil och själva föregå med gott exempel.

Certifierade enligt ISO 20121

Sommaren 2013 blev vi som första idrottsarrangemang i Sverige certifierade enligt ISO 20121, standard för hållbarhet vid evenemang. Det innebär att vi har skapat en tydligare systematik för att ständigt förbättra vårt hållbarhetsarbete, med exempelvis tydliga prioriteringar och mål, fördelat ansvar, utbildning och uppföljning. Certifieringen är ett kvitto på att vi vill ligga i framkant och på vårt engagemang i samhällsutvecklingen.

Några av våra viktiga hållbarhetsfrågor är att bidra ekonomiskt till det lokala förenings- och idrottslivet, ständigt öka säkerheten för deltagare, funktionärer och bilister, minska miljöpåverkan från produkter och transporter samt att engagera deltagarna för minskad nedskräpning längs loppet. Nedan kan du läsa mer om några olika delar i vårt bidrag till en hållbar utveckling.

Vätternrundans hållbarhetspolicy

Kan du läsa i sin helhet här! (länk öppnas i ny flik)

Viktig roll i lokalsamhället

Vätternrundan har sedan 1966 arrangerats för och av det lokala föreningslivet. Årligen fördelas flera miljoner mellan de föreningar som bidrar med ideella arbetsinsatser under arrangemangen. För flera av dessa föreningar är intäkterna från arrangemanget deras huvudsakliga inkomstkälla, för andra är det en aktivitet som tillför det lilla extra.

Vätternrundan är också viktig för Motalas näringsliv. Enligt en turistekonomisk undersökning av TUI 2008 så bidrog arrangemanget då med ca 42 miljoner. Samma undersökning genomfördes 2013 och visade då en ökning till 65 miljoner.

När Sport & Affärer i år presenterade årets lista över Sveriges främsta idrottskommuner så fanns Motala i år på en fin 28:e plats, mycket tack vare Vätternrundan. Den årliga listan bygger på ett antal faktorer som påverkar en kommuns attraktionskraft vad gäller företagsklimatet samt hur kommunen förhåller sig till idrotten.
Idrotten och evenemang som Vätternrundan är viktiga för kommunerna, givetvis i form av direkta intäkter men också som marknadsförare av destinationen, för imagen, hälsotalen och den erbjudna livskvaliten. Dessutom har Vätternrundan tagit initiativet till en cykelväg runt hela Vättern. I det sistnämnda projektet som involverar alla kommuner runt sjön pågår nu en förstudie ombesörjd av Östsam.

Sponsor till Barncancerfonden

Barncancerfonden har ett stort samhällsengagemang och Vätternrundan vill givetvis vara med och bidra till deras utveckling. Samarbetet avser Ride of hope, men störst är ändå Spin of hope-rörelsen. Ett evenemang som har för avsikt att samla in pengar till Barncancerfonden som ser till att pengarna kommer till de drabbade barnen och deras familjer. Runt om i Sverige samlas man för att under 12 timmar hålla igång en spinningcykel. Varje lag betalar en anmälningsavgift på 1 500 SEK. Läs mer om Spin of Hope!

Annons:

Enervit – toppbanner (kampanjperiod 1, 2024)

Våra partners

Vätternrundan skulle aldrig vara vad det är idag om det inte vore för våra fantastiska partners som delar vår passion för cykelsporten