Annons:

Stadium – toppbanner (2024)

Regler

Vätternrundan är 315 km på allmän väg. Därför är det av yttersta vikt att reglerna efterföljs.

Gemensamma regler för alla loppen

 • Deltagandet sker på egen risk!
 • Genom att scanna startbeviset förbinder du dig att följa våra regler.
 • Varje cyklist ansvarar för att vara registrerad på den nummerlapp och chip som används.
 • Vila efter målgång innan bilkörning.
 • Endast cyklar med två hjul är tillåtna.
 • Elcykel är endast tillåten i loppet Vätternrundan 100 km.
 • Så kallade Tall bikes är inte tillåtna.
 • Cykelvagn är inte tillåten.
 • Liggcyklar är inte tillåtna. Dispens kan ges av medicinska skäl och kräver läkarintyg som styrker att du inte kan delta i Vätternrundans lopp på en vanlig tvåhjulig cykel. Kontakta kansliet i god tid före anmälan om så är fallet.
 • Ändarna på ditt styre ska vara pluggade.
 • Vi rekommenderar att använda det vanliga så kallade bockstyret. Barends rekommenderas inte, då de kan leda till ihakning och olyckor.
 • Tempo/Triathlon eller extra bågar är inte tillåtna.
 • Heltäckta hjul är inte tillåtna.
 • Högprofilshjul får vara max 60 millimeter höga.
 • Tandemcykel för max två personer är tillåtet. Båda måste vara anmälda till loppet och sitta vända i cykelns färdriktning.
 • Inga följebilar eller egna depåer, varken privata eller från företag, är tillåtna. Vissa bilar/MC kan förekomma för sponsorers fotografiska syften, exempelvis Skodateamet.
 • Medcyklister som inte är anmälda till loppen är inte tillåtna på banan.
 • Godkänd cykelhjälm enligt europeisk EN 1078-standard ska användas under HELA loppet. Hjälmen ska bäras på huvudet och vara synlig för såväl övriga deltagare som funktionärer. Således är inte en uppblåsbar nackkrage, exempelvis modell Hövding, godkänd under Vätternrundans arrangemang.
 • Nummerlapp ska bäras på bröstet och cykelnummerlapp ska vara fäst på styret under hela loppet. Gamla chip eller rester av gamla chip ska tas bort innan du fäster chippet på en ren och torr yta på hjälmens högra sida ovanför örat.
 • Det är inte tillåtet att använda telefonen när du cyklar. Gå undan från vägen om du måste använda telefonen.
 • Fotografera inte eventuella olyckor och skador för delning i sociala medier av hänsyn till de drabbade och deras anhöriga.
 • Det är inte tillåtet att lyssna på musik i hörlurar under loppet.
 • Hänsyn ska visas mot samtliga medtrafikanter.
 • Funktionärers och skyltars anvisning ska följas.
 • Det är inte tillåtet med någon form av langning, draghjälp eller pace från motorfordon.
 • Om du stannar, kliv då av vägbanan med cykeln för att inte utgöra en fara för övriga trafikanter.
 • Gör säkra omkörningar! Du kör på allmän väg med normal trafik.
 • Vi rekommenderar att inte cykla fler än två i bredd under Vätternrundans lopp. Detta för att inte hindra övrig trafik.
 • För den ovane cyklisten är det förenat med stor fara att åka i klunga. Håll din egen takt och ”skruva” inte upp tempot för hårt i början av loppet.

Tilläggsegler för Vätternrundan 315 km

 • Du måste fylla minst 18 år under det år som du tänker deltaga.
 • Fungerande fram- och baklyse samt godkända reflexer ska användas om du har starttid mellan 19.30 och 03.00. Observera att detta även gäller under natten till söndag.
 • Vila minst sex (6) timmar innan du kör bil efter att du har gått i mål, se Trafikförordningen 3 kap. 1§.

Nedskräpning

Observera att nedskräpning är förbjuden enligt svensk lag. Släng inte skräp längs med banan utan plocka med dig skräpet och släng i depåerna eller i de skräpzoner som finns på ett flertal platser utmed banan. Tack för att du hjälper oss hjälpa miljön.

Stopptider

Vätternrundan har tre stopptider du måste känna till. Första gäller Jönköpings-depån, som stänger kl. 11.30 på lördagen. Andra tiden avser Hjo-depån, som stänger kl. 16.00 och den tredje tiden gäller målet, som stänger kl. 24.00. Om du inte passerat depån innan den utsatta tiden blir du tagen av banan!

Medalj och diplom

Medalj får alla som fullföljt rundan, direkt efter målgång. De som fullföljer sin 5:e, 10:e, 15:e, 20:e, 25:e, 30:e, 35:e, 40:e, 45:e eller 50:e runda hedras med särskilda medaljer. Du uppger själv hur många lopp du deltagit i på anmälningsformuläret.

Fotografering

Vätternrundan förbehåller sig rätten att få använda foton (inklusive rörliga) på deltagare i sin marknadsföring. Om du tror att du finns med på någon bild och vill bli borttagen, vänligen kontakta 0141-22 32 90 så åtgärdar vi det.

Annons:

Wahoo – toppbanner (kampanjperiod 2, 2024)

Våra partners

Vätternrundan skulle aldrig vara vad det är idag om det inte vore för våra fantastiska partners som delar vår passion för cykelsporten