Annons:

CRC – toppbanner (sommar 2024)
Start > Vätternrundan > Om loppet > SUB 9-grupp

SUB 9-grupp

De snabbaste cyklisterna i Vätternrundan genomför loppet på mellan 7–9 timmar. Som ett led i Vätternrundans säkerhetsarbete har man lyft ut några av de cyklister som kör fortast för att starta senare. Detta för att minska antalet omkörningar av andra cyklister som är ett av de största riskmomenten under loppet. Cirka 1 000 cyklister erbjuds möjlighet att starta lördag lunch (anmälan till dessa grupper görs enbart via förbokade cykelklubbar och företag).

Resterande snabba cyklister hänvisas till ordinarie starttider i Vätternrundan som sker som vanligt fram till ca 06.30 på lördagsmorgonen. Efter detta görs ett uppehåll fram till SUB 9-grupperna som startar kl. 11.30 – 12.10 i grupper med två minuters startmellanrum. Den sena starten innebär att SUB 9-grupperna kommer att börja köra om andra cyklister först på den nordvästra sidan av Vättern och därmed ökas trafiksäkerheten.

Kan jag efter anmälan byta startgrupp/starttid?

I mån av plats kan du byta startgrupp när du kommer till evenemangsområdet i Motala inför loppet.

Hur fri är farten och framkomligheten?

SUB 9-grupperna är en del av motionsloppet Vätternrundan. Biltrafiken flyter på som vanligt och befintliga trafikregler gäller! Följ funktionärernas hänvisningar och observera att i slutet av loppet kommer du ifatt de cyklister som startat tidigare.

Stopptider/Reptider

De ungefärliga stopptiderna för Vätternrundan 2024 är:

Ödeshög: kl. 14:00
Ölmstad: kl. 15:00
Jönköping: kl. 15:45
Fagerhult: kl. 16:45
Hjo: kl. 17:45
Karlsborg: kl. 19:00
Boviken: kl. 20:00
Mål: kl. 24:00

Regler för SUB 9-grupperna

Under de senaste åren har Vätternrundan erbjudit möjlighet för några av de cyklister som har som mål att cykla loppet under nio timmar en starttid på lördag förmiddag. Syftet med detta är främst att minska antalet omkörningar under loppet och därmed göra eventet mer säkert för samtliga deltagare.

Detta har slagit väl ut och blivit mycket populärt. Sedan 2014 har vi flyttat fram starttiden till lördag lunch för att ytterligare minska omkörningarna.

Vätternrundan är världens största MOTIONSLOPP på cykel, det är ingen tävling. Det är av yttersta vikt att alla känner sig välkomna till vårt lopp oavsett i vilken hastighet man cyklar.

Efter utvärdering tillsammans med Polis, Trafikverk och Länsstyrelse har Vätternrundans organisation inför loppet beslutat att följande regler gäller:

– Start för SUB 9-grupperna kommer att ske mellan 11.30 och 12.10.

– Startmellanrummet mellan grupperna är 2 minuter.

– Gällande trafikregler, lagar och förordningar ska följas.

– Det kommer finnas funktionärs-MC med runt banan. Detta fordon har INTE några befogenheter utan ska förvarna andra trafikanter, funktionärer vid väg och andra cyklister utmed banan. OBS! övrig trafik finns längs hela banan.

– Inga följebilar är tillåtna, vare sig privata eller från företag. Vätternrundan har en rullande servicefunktion med cykelmekaniker och förstahjälpenutbildad personal för SUB 9-grupperna.

– Vätternrundans ordinarie depåer kommer inte vara tillgängliga för SUB 9-grupper förrän de kommer ifatt ordinarie startfält. Det finns två fasta langningsplatser (Bankeryd efter ca 11 mil och Karlsborg efter ca 21 mil). De personer som ska langa vid dessa platser ska i möjligaste mån välja alternativa till och från vägar. Här kommer även finnas service från Vätternrundans organisation med sportdryck, vatten, bullar och bananer.

– Ingen langning, draghjälp eller pace från motorfordon är tillåten. Langning är endast tillåten på ovan nämnda platser och ska ske manuellt, med bilen parkerad på ett för andra deltagare och ledare säkert sätt. Varje grupp ansvarar för att lämna langningsplatserna rena och snygga efter sig.

– Hänsyn ska visas mot samtliga medtrafikanter. Funktionärs anvisningar ska följas.

– Nedskräpning är förbjuden enligt svensk lag. Släng inte skräp längs med banan utan plocka med dig skräpet och släng i depåernas sopkärl eller i de skräpzoner som finns på ett flertal platser utmed banan. Tack för att du hjälper oss och tänker på miljön.

– SUB 9-grupp och dess medlemmar som inte följer Vätternrundans regler riskerar att mista möjligheten att anmäla intresse inför kommande års arrangemang.

Vätternrundans organisation förutsätter att alla inblandade respekterar dessa regler så att vi med stolthet kan bära denna svenska tradition vidare.

– Respektive gruppledare ansvarar personligen med sin namnteckning för att denna information är kommunicerad till samtliga gruppmedlemmar.

Annons:

Enervit – toppbanner (kampanjperiod 1, 2024)

Våra partners

Vätternrundan skulle aldrig vara vad det är idag om det inte vore för våra fantastiska partners som delar vår passion för cykelsporten