Regler

Deltagande sker på egen risk!

För allas trivsel och säkerhet visar erfarenhet att vid stora motionslopp krävs regler utöver gällande trafikregler.
I Halvvättern gäller följande:

 • 15 år är lägsta ålder för deltagande (man måste fylla 15 under aktuellt år)
 • Startbevis får ej överlåtas, ej nyttjas av annan person.
 • Varje cyklist ansvarar för att vara registrerad på den nummerlapp och chip som används.
 • Inga följebilar eller egna depåer är tillåtna, vare sig privata eller från företag. Vätternrundan har fullgod service och en väl utbyggd transportorganisation.
 • Inga ej anmälda följecyklande personer är tillåtna på banan
 • Godkänd cykelhjälm enligt europeisk EN 1078-standard ska användas under HELA loppet.Hjälmen skall bäras på huvudet och vara synlig för övriga deltagare och funktionärer. Således är inte uppblåsbar nackkrage, ex modell Hövding, godkänd under Vätternrundans arrangemang.
 • Det är inte tillåtet att använda din telefon (gäller såväl samtal som sms och fotografering) när du sitter på cykeln. Om du i en nödsituation måste nyttja telefonen så kliv av cykeln och gå bort från vägen för att inte påverka säkerheten under loppet. Vätternrundan vill också uppmana deltagare att INTE fotografera eventuella olyckor och skador för delning i sociala medier med hänsyn till de drabbade och deras anhöriga.
 • Det är inte tillåtet att lyssna på musik i hörlurar under loppet då uppmärksamheten mot övriga deltagare och andra trafikanter blir lidande.
 • Chip ska bäras på hjälmens högra sida ovanför örat, nummerlapp på bröstet och cykelnummerlapp på styret under hela loppet.
 • Hänsyn ska visas mot samtliga medtrafikanter, funktionärers och flaggvakters anvisning ska följas.
 • I övrigt ska gällande trafikregler, lagar och förordningar följas.
 • Vila efter målgång innan bilkörning.
 • Samtliga deltagare förbinder sig att följa dessa regler genom sin namnteckning på startbeviset.

Regler för din cykel

 • Inga liggcyklar är tillåtna. Dispens kan ges i undantagsfall av medicinska skäl men då måste du kontakta kansliet i god tid före anmälan.
 • Inga tempostyren, barends, triathlon- eller extrabågar är tillåtna, heltäckta hjul är inte tillåtna.
 • Endast cyklar med två hjul är tillåtna. Enhjuling, trehjuling, roller eller motordriven cykel är inte tillåtna.
 • Inga cyklar med plats för mer än två personer får användas. Om man åker tandem måste båda vara anmälda och sitta vända i cykelns färdriktning.
 • Cyklar som bedöms vara trafikfarliga får inte användas. Vid tveksamhet kontakta kansliet.
 • Hänsyn ska visas mot samtliga medtrafikanter och funktionärers och flaggvakters anvisning ska följas.
 • Mer information om rätt utrustad cykel finns här!

Stopptider

Halvvätterns mål stänger kl. 20.00.

Nedskräpning

Observera att nedskräpning är förbjuden enligt svensk lag, läs mer på Håll Sverige Rent . Släng inte skräp längs med banan utan plocka med dig skräpet och släng i depåerna eller i de skräpzoner som finns på ett flertal platser utmed banan. Tack för att du hjälper oss hjälpa miljön.

Cykla med förnuft

Om du stannar, kliv av vägbanan med cykeln, annars utgör du en fara för övriga trafikanter. Gör inga farliga omkörningar! Du kör på allmän väg med normal trafik. Hindra inte övrig trafik genom att köra i bredd. För den ovane cyklisten är det förenat med stor fara att åka i klunga. Håll din egen takt och ”skruva” inte upp tempot för hårt i början av loppet. Du får inte avvika från banan utan att ha lämnat cykeln väl synlig vid vägkanten.

Våra partners

Vätternrundan skulle aldrig vara vad det är idag om det inte vore för våra fantastiska partners som delar vår passion för cykelsporten