Frågor & svar

 • Vad gör jag om jag inte fått en plats?

  Kölistan

  Alla de som inte fick en plats den 4:e november har placerats i kölistan i den ordning anmälan kom in. Det innebär att om platser inte betalas så kommer dessa tillsättas från kölistan uppifrån. Om man får en plats via kölistan kommer man få ett mail som berättar hur man går till väga.

  Klassikeranmälan

  Klassikerdeltagare som fullföljt skidloppet 2016 i Öppet Spår, Vasaloppet eller Engelbrektsloppet och som inte har en startplats i Vätternrundan 2016 är välkomna med sin anmälan. Anmälan sker på Mina Sidor. Läs mer om Klassikeranmälan här!

  Transferperioden

  Efter Klassikeranmälan är avslutad öppnar vi vår transferperiod. Det innebär att man då (och endast då) får köpa och sälja startplatser i Vätternrundan. Affären fullbordas sedan på Mina Sidor och den sålda platsen registreras på den nya köparen och blir giltig. Läs mer om platsöverlåtelse här!

 • Min kompis och jag har fått olika starttider och har betalat våra respektive startplatser. Hur gör vi för att hamna i samma grupp?


  I mån av plats kan ni göra ett startgruppsbyte i Motala i samband med loppet. Detta görs vid ”Ändringar” i mässområdet nere vid hamnen till en kostnad av 200 kr.

 • Hur loggar jag in på Mina Sidor?

  Du behöver ett kundnummer och ett lösenord. Om du har kört något av våra lopp sedan 2001 så har du redan de uppgifterna. Om du glömt dessa kan du på Mina Sidor begära ut uppgifterna igen, under förutsättning att du har tillgång till den mailadress som finns lagrad hos oss. Skulle du inte ha tillgång till mailen måste du kontakta kansliet (0141-22 32 90). Klicka på ”Jag är ny kund” om du inte deltagit tidigare och registrera dina uppgifter.

 • Jag har beställt nya inloggningsuppgifter men får inte dessa till min e-post, varför?

  Kontrollera ditt Spam-filter, ibland hamnar e-post där. Annars kontakta kansliet på telefonnummer 0141-22 32 90 så hjälper vi dig.

 • Hur tar jag bort min intresseanmälan?

  Om du behöver göra om eller ta bort din intresseanmälan går du till Mina Sidor, klickar på ”Anmälningar” i den blå menyn och väljer lopp.
  Du kommer då till din sida för din intresseanmälan och längst ut till höger ser du en soptunnesymbol.
  Klicka på den och klicka Ok när du får frågan.
  Därefter är din anmälan borttagen och du kan göra en ny intresseanmälan.

 • Måste jag bekräfta min/gruppens intresseanmälan?

  Nej, din eller gruppens intresseanmälan stängs per automatik när Mina Sidor stängs kl 12.00 på anmälningsdagen.

 • Anmälningskoden har 12 tecken (13 med bindestreck)

  Anmälningskoden är 12 tecken lång (123456-abcdef). MEN! Bindestrecket ska med vilket gör det till 13 tecken.

  Alltså ska hela koden INKLUSIVE bindestreck skrivas eller klistras in!

 • Hur fungerar anmälan till Vätternrundan?

  Till Vätternrundan måste du göra en intresseanmälan för att få den anmälningskod som du anmäler dig med den 4:e november. Du går till Mina Sidor och väljer om du vill skapa en grupp, ansluta till en grupp eller cykla själv. Du får då din anmälningskod. Därefter måste du önska starttid innan du bekräftar din intresseanmälan. Sedan väntar du till anmälningsdagen den 4:e november och klistrar in din anmälningskod. Om du blivit tilldelad en plats får du ett mail om detta och har i och med det fem dagar på dig att betala för att bekräfta din plats. Läs mer om anmälan här!

 • Vad är lojalitetsprogrammet?

  Det är till för att premiera de cyklister i Vätternrundan som återkommer år efter år. Kraven är att du ska ha genomfört minst tre Vätternrundan under de senaste sex åren. Du måste genomföra intresseanmälan och anmälan som vanligt men om du fyllt i på Mina Sidor att du vill utnyttja lojalitetsprogrammet kommer du att tilldelas en plats om du inte tilldelas en i den ordinarie anmälan.

 • Vad är platsöverlåtelse och hur fungerar det?

  Under perioden 26 mars till 18 maj är vår transferperiod. Du ges då, och endast då, möjlighet att köpa och sälja en startplats i Vätternrundan (OBS! Vätternrundan säljer inga platser efter 4 november. Du får hitta köpare/säljare på till exempel tradera.se eller blocket.se). Platsöverlåtelse är även tillåtet i Tjej- och Halvvättern. Läs mer om det på siten: VätternrundanTjejvättern och Halvvättern

 • Jag vill cykla tillsammans med vänner. Hur anmäler jag oss som en grupp?

  FÖR ALLA LOPP:
  En person skapar gruppen på Mina Sidor och blir då gruppledare. Gruppledaren väjer ”Skapa en grupp” och erhåller en anmälningskod som ges ut till övriga i gruppen. Observera att samtliga gruppmedlemmar måste ha ett konto hos Vätternrundan. Det registrerar man på Mina Sidor. Gruppmedlemmarna loggar in på Mina Sidor och väljer aktuellt lopp, klickar sedan på ”Gå med i grupp” och fyller där i anmälningskoden.
  FÖR HALVVÄTTERN OCH TJEJVÄTTERN:
  När gruppledaren ser att alla finns med i gruppen klickar han/hon på ”bekräfta/betala grupp”. Då sätts starttiden och gruppen stängs. Efter detta moment kan inga fler läggas till i gruppen.
  FÖR VÄTTERNRUNDAN:
  På anmälningsdagen, den 4 november, går gruppledaren in och anmäler gruppen med anmälningskoden.

 • Hur fungerar anmälan till Tjej- och Halvvättern?

  Du går till Mina Sidor och väljer om du vill skapa en grupp, ansluta till en grupp eller cykla själv. Du får då din anmälningskod. Därefter måste du önska starttid innan du bekräftar din anmälan. Därefter har du fem dagar på dig att betala för att bekräfta din plats. Läs mer om anmälan: Tjejvättern, Halvvättern

 • Jag ska välja önskad starttid, men vissa tider är rödmarkerade. Är dessa starttider fulltecknade?

  Nej, dessa tidsintervaller påvisar endast att de är eftertraktade tider som många vill ha. Gul är mindre eftertraktade tider och grönt är minst eftertraktade.

 • Jag har råkat klickat på knappen ”Bekräfta/betala” innan alla gruppmedlemmar hunnit gå med i gruppen. Vad gör jag?


  Om ingen i gruppen har hunnit betala sin plats går detta att ordna. Varje gruppmedlem måste gå in på Mina Sidor, klicka på ”Anmälningar” och aktuellt lopp. Längst till höger efter namnet finns en soptunne-symbol. Klicka på den och din anmälan tas bort och ni kan göra om anmälan på nytt.

  Detta gäller bara TJEJVÄTTERN och HALVVÄTTERN!

 • Hur fungerar klassikeranmälan?

  Efter Vasaloppet 2016 kan du som genomfört något av skidloppen under Vasaloppsveckorna (inklusive Engelbrektsloppet) anmäla dig på klassikerplatserna. Läs mer här!

 • Jag har blivit sjuk/skadad och kan inte delta. Hur gör jag?


  Om du har tecknat Startklarförsäkringen kontaktar du först Folksam på telefonnummer 0771-96 09 60. Därefter kontaktar du Vätternrundans kansli på telefonnummer 0141-22 32 90 eller mejla info@vatternrundan.se som avanmäler dig. Har man inte tecknat startklarförsäkringen görs tyvärr ingen återbetalning av startavgiften.

 • Jag har fått förhinder och kan inte delta. Hur avanmäler jag mig?

  Kontakta kansliet på telefonnummer 0141-22 32 90 eller mejla info@vatternrundan.se. Vätternrundan återbetalar inte din startavgift.

Subgrupp

De snabbaste cyklisterna i Vätternrundan genomför loppet på mellan 7– 9 timmar. Som ett led i Vätternrundans säkerhetsarbete har man lyft ut några av de cyklister som kör fortast för att starta senare. Detta för att minska antalet omkörningar av andra cyklister som är ett av de största riskmomenten under loppet. Cirka 1000 cyklister erbjuds möjlighet att starta lördag lunch (anmälan till dessa grupper görs enbart via förbokade cykelklubbar och företag).

Resterande snabba cyklister hänvisas till ordinarie starttider i Vätternrundan som sker som vanligt fram till ca 06.30 på lördagsmorgonen. Efter detta görs ett uppehåll fram till Subgrupperna som startar kl. 12:00 – 13.20 i grupper med fyra minuters startmellanrum. Den sena starten innebär att Subgrupperna kommer att börja köra om andra cyklister först på den nordvästra sidan av Vättern och därmed ökas trafiksäkerheten.

Kan jag efter anmälan byta startgrupp/starttid?

I mån av plats kan du byta startgrupp när du kommer till mässan i Motala inför loppet.

Hur fri är farten och framkomligheten?

Subgrupperna är en del av motionsloppet Vätternrundan. Biltrafiken flyter på som vanligt och befintliga trafikregler gäller! Följ flaggvakternas hänvisningar och observera att i slutet av loppet kommer du ifatt de cyklister som startat tidigare.

Stopptider

Stopptiderna är Ödeshög (14.35), Ölmstad (15.35), Jönköping (16.20), Fagerhult (17.25). Hjo (18.30), Karlsborg (19.30), Boviken (20.20) och målet i Motala 24:00. Klarar man inte dessa blir man avtagen av banan.

Nedan finns de regler som är utskickade till varje gruppledare, det är gruppledarens ansvar att kommunicera ut detta till de cyklister som ingår i deras grupp.

Regler för Subgrupperna

Under de senaste åren har Vätternrundan erbjudit möjlighet för några av de cyklister som har som mål att cykla loppet under nio timmar en starttid på lördag förmiddag. Syftet med detta är främst att minska antalet omkörningar under loppet och därmed göra eventet mer säkert för samtliga deltagare.

Detta har slagit väl ut och blivit mycket populärt. Sedan 2014 har vi flyttat fram starttiden till 12:00 för att ytterligare minska omkörningarna.

Vätternrundan är världens största MOTIONSLOPP på cykel, det är ingen tävling. Det är av yttersta vikt att alla känner sig välkomna till vårt lopp oavsett i vilken hastighet man cyklar.

Efter utvärdering tillsammans med Polis, Trafikverk och Länsstyrelse har Vätternrundans organisation inför loppet beslutat att följande regler gäller:

– Start för Subgrupperna kommer att ske mellan 12:00 och 13:12.

– Startmellanrummet mellan grupperna är 4 minuter.

– Gällande trafikregler, lagar och förordningar ska följas.

– Varje startgrupp kommer att ha en funktionärs-MC med sig runt banan. Detta fordon har INTE några befogenheter utan ska förvarna andra trafikanter, vägvakter och upphunna cyklister utefter banan. OBS! övrig trafik finns längs hela banan.

– Inga följebilar är tillåtna, vare sig privata eller från företag. Vätternrundan har en rullande servicefunktion med cykelmekaniker och förstahjälpenutbildad personal för Subgrupperna.

– Vätternrundans ordinarie depåer kommer inte vara tillgängliga för Subgrupper förrän de kommer ifatt ordinarie startfält. Det finns två fasta langningsplatser (Bankeryd efter ca 11 mil och Karlsborg efter ca 21 mil). De personer som ska langa vid dessa platser ska i möjligaste mån välja alternativa till och från vägar. Här kommer även finnas service från Vätternrundans organisation med sportdryck, vatten, bullar och bananer.

– Ingen langning, draghjälp eller pace från motorfordon är tillåten. Langning är endast tillåten på ovan nämnda platser och ska ske manuellt, med bilen parkerad på ett för andra deltagare och ledare säkert sätt. Varje grupp ansvarar för att lämna langningsplatserna rena och snygga efter sig.

– Hänsyn ska visas mot samtliga medtrafikanter. Funktionärs och flaggvakts anvisningar ska följas.

– Nedskräpning är förbjuden enligt svensk lag. Släng inte skräp längs med banan utan plocka med dig skräpet och släng i depåernas sopkärl eller i de skräpzoner som finns på ett flertal platser utmed banan. Tack för att du hjälper oss och tänker på miljön.

– Subgrupp och dess medlemmar som inte följer Vätternrundans regler riskerar att mista möjligheten att anmäla intresse inför kommande års arrangemang.

Vätternrundans organisation förutsätter att alla inblandade respekterar dessa regler så att vi med stolthet kan bära denna svenska tradition vidare.

– Respektive gruppledare ansvarar personligen med sin namnteckning för att denna information är kommunicerad till samtliga gruppmedlemmar.

Våra partners

Vätternrundan skulle aldrig vara vad det är idag om det inte vore för våra fantastiska partners som delar vår passion för cykelsporten