Frågor & svar

 • Vad gör jag om jag inte fått en plats?

  Kölistan

  Alla de som inte fick en plats den 4:e november har placerats i kölistan i den ordning anmälan kom in. Det innebär att om platser inte betalas så kommer dessa tillsättas från kölistan uppifrån. Om man får en plats via kölistan kommer man få ett mail som berättar hur man går till väga.

  Klassikeranmälan

  Klassikerdeltagare som fullföljt skidloppet 2016 i Öppet Spår, Vasaloppet eller Engelbrektsloppet och som inte har en startplats i Vätternrundan 2016 är välkomna med sin anmälan. Anmälan sker på Mina Sidor. Läs mer om Klassikeranmälan här!

  Transferperioden

  Efter Klassikeranmälan är avslutad öppnar vi vår transferperiod. Det innebär att man då (och endast då) får köpa och sälja startplatser i Vätternrundan. Affären fullbordas sedan på Mina Sidor och den sålda platsen registreras på den nya köparen och blir giltig. Läs mer om platsöverlåtelse här!

 • Min kompis och jag har fått olika starttider och har betalat våra respektive startplatser. Hur gör vi för att hamna i samma grupp?


  I mån av plats kan ni göra ett startgruppsbyte i Motala i samband med loppet. Detta görs vid ”Ändringar” i mässområdet nere vid hamnen till en kostnad av 200 kr.

 • Hur loggar jag in på Mina Sidor?

  Du behöver ett kundnummer och ett lösenord. Om du har kört något av våra lopp sedan 2001 så har du redan de uppgifterna. Om du glömt dessa kan du på Mina Sidor begära ut uppgifterna igen, under förutsättning att du har tillgång till den mailadress som finns lagrad hos oss. Skulle du inte ha tillgång till mailen måste du kontakta kansliet (0141-22 32 90). Klicka på ”Jag är ny kund” om du inte deltagit tidigare och registrera dina uppgifter.

 • Jag har beställt nya inloggningsuppgifter men får inte dessa till min e-post, varför?

  Kontrollera ditt Spam-filter, ibland hamnar e-post där. Annars kontakta kansliet på telefonnummer 0141-22 32 90 så hjälper vi dig.

 • Hur tar jag bort min intresseanmälan?

  Om du behöver göra om eller ta bort din intresseanmälan går du till Mina Sidor, klickar på ”Anmälningar” i den blå menyn och väljer lopp.
  Du kommer då till din sida för din intresseanmälan och längst ut till höger ser du en soptunnesymbol.
  Klicka på den och klicka Ok när du får frågan.
  Därefter är din anmälan borttagen och du kan göra en ny intresseanmälan.

 • Måste jag bekräfta min/gruppens intresseanmälan?

  Nej, din eller gruppens intresseanmälan stängs per automatik när Mina Sidor stängs kl 12.00 på anmälningsdagen.

 • Anmälningskoden har 12 tecken (13 med bindestreck)

  Anmälningskoden är 12 tecken lång (123456-abcdef). MEN! Bindestrecket ska med vilket gör det till 13 tecken.

  Alltså ska hela koden INKLUSIVE bindestreck skrivas eller klistras in!

 • Hur fungerar anmälan till Vätternrundan?

  Till Vätternrundan måste du göra en intresseanmälan för att få den anmälningskod som du anmäler dig med den 4:e november. Du går till Mina Sidor och väljer om du vill skapa en grupp, ansluta till en grupp eller cykla själv. Du får då din anmälningskod. Därefter måste du önska starttid innan du bekräftar din intresseanmälan. Sedan väntar du till anmälningsdagen den 4:e november och klistrar in din anmälningskod. Om du blivit tilldelad en plats får du ett mail om detta och har i och med det fem dagar på dig att betala för att bekräfta din plats. Läs mer om anmälan här!

 • Vad är lojalitetsprogrammet?

  Det är till för att premiera de cyklister i Vätternrundan som återkommer år efter år. Kraven är att du ska ha genomfört minst tre Vätternrundan under de senaste sex åren. Du måste genomföra intresseanmälan och anmälan som vanligt men om du fyllt i på Mina Sidor att du vill utnyttja lojalitetsprogrammet kommer du att tilldelas en plats om du inte tilldelas en i den ordinarie anmälan.

 • Vad är platsöverlåtelse och hur fungerar det?

  Under perioden 26 mars till 18 maj är vår transferperiod. Du ges då, och endast då, möjlighet att köpa och sälja en startplats i Vätternrundan (OBS! Vätternrundan säljer inga platser efter 4 november. Du får hitta köpare/säljare på till exempel tradera.se eller blocket.se). Platsöverlåtelse är även tillåtet i Tjej- och Halvvättern. Läs mer om det på siten: VätternrundanTjejvättern och Halvvättern

 • Jag vill cykla tillsammans med vänner. Hur anmäler jag oss som en grupp?

  FÖR ALLA LOPP:
  En person skapar gruppen på Mina Sidor och blir då gruppledare. Gruppledaren väjer ”Skapa en grupp” och erhåller en anmälningskod som ges ut till övriga i gruppen. Observera att samtliga gruppmedlemmar måste ha ett konto hos Vätternrundan. Det registrerar man på Mina Sidor. Gruppmedlemmarna loggar in på Mina Sidor och väljer aktuellt lopp, klickar sedan på ”Gå med i grupp” och fyller där i anmälningskoden.
  FÖR HALVVÄTTERN OCH TJEJVÄTTERN:
  När gruppledaren ser att alla finns med i gruppen klickar han/hon på ”bekräfta/betala grupp”. Då sätts starttiden och gruppen stängs. Efter detta moment kan inga fler läggas till i gruppen.
  FÖR VÄTTERNRUNDAN:
  På anmälningsdagen, den 4 november, går gruppledaren in och anmäler gruppen med anmälningskoden.

 • Hur fungerar anmälan till Tjej- och Halvvättern?

  Du går till Mina Sidor och väljer om du vill skapa en grupp, ansluta till en grupp eller cykla själv. Du får då din anmälningskod. Därefter måste du önska starttid innan du bekräftar din anmälan. Därefter har du fem dagar på dig att betala för att bekräfta din plats. Läs mer om anmälan: Tjejvättern, Halvvättern

 • Jag ska välja önskad starttid, men vissa tider är rödmarkerade. Är dessa starttider fulltecknade?

  Nej, dessa tidsintervaller påvisar endast att de är eftertraktade tider som många vill ha. Gul är mindre eftertraktade tider och grönt är minst eftertraktade.

 • Jag har råkat klickat på knappen ”Bekräfta/betala” innan alla gruppmedlemmar hunnit gå med i gruppen. Vad gör jag?


  Om ingen i gruppen har hunnit betala sin plats går detta att ordna. Varje gruppmedlem måste gå in på Mina Sidor, klicka på ”Anmälningar” och aktuellt lopp. Längst till höger efter namnet finns en soptunne-symbol. Klicka på den och din anmälan tas bort och ni kan göra om anmälan på nytt.

  Detta gäller bara TJEJVÄTTERN och HALVVÄTTERN!

 • Hur fungerar klassikeranmälan?

  Efter Vasaloppet 2016 kan du som genomfört något av skidloppen under Vasaloppsveckorna (inklusive Engelbrektsloppet) anmäla dig på klassikerplatserna. Läs mer här!

 • Jag har blivit sjuk/skadad och kan inte delta. Hur gör jag?


  Om du har tecknat Startklarförsäkringen kontaktar du först Folksam på telefonnummer 0771-96 09 60. Därefter kontaktar du Vätternrundans kansli på telefonnummer 0141-22 32 90 eller mejla info@vatternrundan.se som avanmäler dig. Har man inte tecknat startklarförsäkringen görs tyvärr ingen återbetalning av startavgiften.

 • Jag har fått förhinder och kan inte delta. Hur avanmäler jag mig?

  Kontakta kansliet på telefonnummer 0141-22 32 90 eller mejla info@vatternrundan.se. Vätternrundan återbetalar inte din startavgift.

Hållbarhet

I en hållbar riktning!

Vätternrundan har länge arbetat aktivt för en hållbar utveckling utifrån de tre dimensionerna; social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Det är naturligt för oss eftersom cykeln är en symbol för miljömedvetenhet, fysisk aktivitet och hälsa. Vi vill inspirera till en hållbar livsstil och själva föregå med gott exempel.

Certifierade enligt ISO 20121

Sommaren 2013 blev vi som första idrottsarrangemang i Sverige certifierade enligt ISO 20121, standard för hållbarhet vid evenemang. Det innebär att vi har skapat en tydligare systematik för att ständigt förbättra vårt hållbarhetsarbete, med exempelvis tydliga prioriteringar och mål, fördelat ansvar, utbildning och uppföljning. Certifieringen är ett kvitto på att vi vill ligga i framkant och på vårt engagemang i samhällsutvecklingen.

Några av våra viktiga hållbarhetsfrågor är att bidra ekonomiskt till det lokala förenings- och idrottslivet, ständigt öka säkerheten för deltagare, funktionärer och bilister, minska miljöpåverkan från produkter och transporter samt att engagera deltagarna för minskad nedskräpning längs loppet. Nedan kan du läsa mer om några olika delar i vårt bidrag till en hållbar utveckling.

Viktig roll i lokalsamhället

Vätternrundan har sedan 1966 arrangerats för och av det lokala föreningslivet. Årligen fördelas flera miljoner mellan de föreningar som bidrar med ideella arbetsinsatser under arrangemangen. För flera av dessa föreningar är intäkterna från arrangemanget deras huvudsakliga inkomstkälla, för andra är det en aktivitet som tillför det lilla extra.

Vätternrundan är också viktig för Motalas näringsliv. Enligt en turistekonomisk undersökning av TUI 2008 så bidrog arrangemanget då med ca 42 miljoner. Samma undersökning genomfördes 2013 och visade då en ökning till 65 miljoner.

När Sport & Affärer i år presenterade årets lista över Sveriges främsta idrottskommuner så fanns Motala i år på en fin 28:e plats, mycket tack vare Vätternrundan. Den årliga listan bygger på ett antal faktorer som påverkar en kommuns attraktionskraft vad gäller företagsklimatet samt hur kommunen förhåller sig till idrotten.
Idrotten och evenemang som Vätternrundan är viktiga för kommunerna, givetvis i form av direkta intäkter men också som marknadsförare av destinationen, för imagen, hälsotalen och den erbjudna livskvaliten. Dessutom har Vätternrundan tagit initiativet till en cykelväg runt hela Vättern. I det sistnämnda projektet som involverar alla kommuner runt sjön pågår nu en förstudie ombesörjd av Östsam.

Sponsor till Barncancerfonden

Barncancerfonden har ett stort samhällsengagemang och Vätternrundan vill givetvis vara med och bidra till deras utveckling. Samarbetet avser Ride of hope och Minivättern on tour där Ride of hope tar hand om arrangemangen, men störst är ändå Spin of hope-rörelsen. Ett evenemang som har för avsikt att samla in pengar till Barncancerfonden som ser till att pengarna kommer till de drabbade barnen och deras familjer. Runt om i Sverige samlas man för att under 12 timmar hålla igång en spinningcykel. Varje lag betalar en anmälningsavgift på 1 500 SEK. 2012 samlade man in över 1,5 miljoner. Läs mer om Spin of Hope!

Miljömärkt event

Vätternrundan har under flera år fått utmärkelsen Miljömärkt Event av stiftelsen Håll Sverige Rent. Exempel på viktiga områden som täcks in märkningen är hur man arbetar med val av varor och tjänster, avfallshantering, energianvändning och transporter. En viktig del för framgångsrikt miljöarbete är att involvera deltagare och besökare till ett medvetet handlande. Som en del i detta har Vätternrundan upprättat ett flertal skräpzoner utefter banan. Vätternrundan vill vädja till er att slänga ert skräp i dessa skräpzoner för att värna om vår natur och miljö.

Våra partners

Vätternrundan skulle aldrig vara vad det är idag om det inte vore för våra fantastiska partners som delar vår passion för cykelsporten