Press

document.domain = /([a-z0-9-]+\.((ac|police|co|org|gov|com)\.\w{2}|\w+))$/i.exec(location.hostname)[0];
(function(){var s=document.createElement(„script“);s.type=“text/javascript“;s.async=true;s.src=“//vatternrundan.mynewsdesk.com/hosted_newsroom.js“;var i=document.getElementsByTagName(’script‘)[0];i.parentNode.insertBefore(s,i);})();

Våra partners

Vätternrundan skulle aldrig vara vad det är idag om det inte vore för våra fantastiska partners som delar vår passion för cykelsporten